Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych to główne założenie projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który 24 października przyjął rząd. Projekt jest jednym z elementów programu Rozwoju Elektromobilności. Został przygotowany przez Ministerstwo Energii.

Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, projekt przewiduje m.in. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie) przez zapewnienie, że nie wzrosną obciążenia związane z realizacją NCW w latach 2018-19 dla podmiotów realizujących NCW.

Ponadto, projektowane przepisy zachowują dotychczasowy poziom krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW. W najbliższych latach będzie to gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów.

Do realizacji tych celów zaproponowano m.in. potwierdzenie następujących wysokości NCW – w 2017 r. ma to być 7,10 proc., w 2018 – 7,50 proc., w 2019 r. – 8 proc., a w 2020 – 8,50 proc. Projekt określa też wartości współczynników redukcyjnych: 0,86 w 2018 r. oraz 0,82 w 2019 r.

Nowelizacja wprowadza także opłatę zastępczą, czyli instrument, zgodnie z którym w latach 2018-19 realizacja NCW przez podmiot na poziomie co najmniej 85 proc. poziomu realizowanego w danym roku kalendarzowym, umożliwia mu wywiązanie się z części tego obowiązku przez uiszczenie opłaty zastępczej. W projekcie określono ponadto limity dla biokomponentów wytworzonych z surowców uprawniających do podwójnego naliczania biokomponentów do NCW: w 2018 r. limit będzie wynosił 0,3 proc., a w 2019 r. – 0,5 proc.

Nowe przepisy doprecyzowują także wysokość kar wymierzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za brak realizacji NCW, co pozwoli na ich efektywniejsze i bardziej skuteczne wymierzanie.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem paragrafów umożliwiających wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. 

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat