Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Umowa o pomocy przy zbiorach

Resort rolnictwa przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym poprzez nowy rodzaj umowy cywilno-prawnej o pomocy przy zbiorach w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Po wejściu w życie ustawy nie będzie już można zawierać z pracownikami sezonowymi np. umów o dzieło czy umów zlecenia.

Projekt zakłada, że podstawą świadczenia pomocy będzie umowa o pomocy przy zbiorach (obejmuje czynności bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw, jak i późniejszym ich sortowaniem i przygotowaniem do sprzedaży) zawarta pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a tzw. pomocnikiem. Świadczenie pomocy przy zbiorach będzie odpłatne. Umowa może obejmować nie więcej niż 90 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, zobowiązany będzie do opłacania za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie (na poziomie obowiązującej składki w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która w 2017 roku wynosi 42 zł) oraz zdrowotne (na poziomie składki dla domownika w działach specjalnych produkcji rolnej, która w 2017 r. wynosi 132 zł). Razem wysokość tego ryczałtu w 2017 r. wynosiłaby 174 zł miesięcznie. Pomocnik rolnika będzie uprawniony, w razie wypadku, do otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, na zasadach określonych w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowa umowa nie będzie miała charakteru umowy cywilno-prawnej, a więc pracodawca nie musi zapewnić pracownikowi minimalnej stawki godzinowej. Ze względu na krótki okres świadczenia pomocy rolnik będzie zobowiązany zgłaszać pracowników do ubezpieczenia w ciągu trzech dni od zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach i opłacić składkę za cały okres, na który zawarto umowę o pomocy przy zbiorach w ciągu trzech dni od zgłoszenia do ubezpieczenia.

Projektowane przepisy przewidują, że taką umowę można podpisać nie tylko z obywatelem Polski, ale też z osobą przebywającą na terenie naszego kraju na podstawie zezwolenia na pracę. Według resortu rolnictwa, w rolnictwie pracuje sezonowo ok. 500 tys. osób w ciągu roku, głównie są to obywatele Ukrainy.

Resort rolnictwa szacuje, że w ciągu 10 lat NFZ ze składek uzyska prawie 2 mld zł. KRUS ma w tym okresie zostać zasilona 630 mln zł. Z kolei budżet państwa na podatkach od pomocników przy zbiorach ma zarobić 193 mln zł.

 (Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat