Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Prawo

Wnioski tylko przez internet

Od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie i wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trzeba będzie składać w formie elektronicznej za pomocą aplikacji e-Wniosekplus. 

Nadal możliwe będzie złożenie wniosku papierowego, jednak będą to mogli zrobić wyłącznie rolnicy, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej. Wówczas kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie zobowiązany do przeniesienia informacji z wniosku papierowego na wniosek elektroniczny.

W 2018 r. ma też obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z roku poprzedniego. Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Resort rolnictwa szacuje, że złoży je 15-22 proc. rolników korzystających z dopłat bezpośrednich.

Ponadto do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności obszarowych, mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe. 

Tak chce Unia

Obowiązek składania elektronicznych wniosków wynika z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z 17 lipca 2014 r., ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), zgodnie z którym od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku.

W związku z tym w listopadzie do prac rządowych i konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez resort rolnictwa. Dokument został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

Elektroniczne wnioski będą dotyczyć nie tylko dopłat bezpośrednich, ale też działań z poprzedniego PROW 2007-13 (programu rolno-środowiskowego i zalesiania gruntów rolnych) oraz PROW 2014-20, przy czym zmieniono zasady ubiegania się o wsparcie z PROW, określając nowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. W odniesieniu do zadań, których wartość nie przekracza równowartości 30 tys. euro, a jednocześnie jest wyższa niż 20 tys. zł netto proponuje się wprowadzenie uproszczonych zasad wyboru wykonawców. 

Instruktaż filmowy

ARiMR planuje przeprowadzenie na początku 2018 r. akcji informacyjno-promocyjnej zachęcającej rolników do korzystania z aplikacji e-Wniosekplus oraz przedstawiającej zalety składania wniosków przez internet. Kampania dotyczyć będzie także praktycznego przygotowania rolników, doradców i pracowników biur powiatowych agencji do korzystania z aplikacji poprzez prezentację w lutym 2018 r. wersji demonstracyjnej.

Obok kampanii informacyjnej agencja zamierza umieścić na swojej stronie internetowej krótkie filmy instruktażowe dotyczące wypełniania wniosków – od założenia konta w aplikacji e-Wniosekplus po wysłanie kompletnego wniosku do ARiMR przez internet.

W biurach powiatowych ARiMR będą też czekać na rolników pracownicy, którzy udzielą technicznych porad, jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek przez internet.

Głównym atutem aplikacji będzie brak konieczności wypełniania części alfanumerycznej wniosku - poinformowała ARiMR. Deklaracja beneficjenta będzie powstawała w oparciu o część graficzną, od której rozpoczynać się będzie wypełnianie wniosku, poprzez wyrysowanie poszczególnych upraw. W trakcie wypełniania wniosku wyświetlane będą na bieżąco wskazówki dotyczące uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników, a także komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszenia dopłat z powodu stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowanego obszaru do płatności oraz tzw. kontrole krzyżowe umożliwią korygowanie danych w okresie składania wniosków, bez ryzyka zmniejszenia dopłat i naliczenia kar.

Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji e-Wniosekplus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników, co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejszą wypłatę płatności – podkreśla ARiMR. Dodatkowo zaletą nowej aplikacji jest możliwość złożenia wniosku przy wykorzystaniu tabletu lub smartfonu.

Składanie wniosków o dopłaty przez internet było możliwe już wcześniej, ale decydowało się na to niewielu rolników. W tym roku złożyli tylko 11 267 wniosków w formie elektronicznej, co stanowi 0,84 proc. wszystkich wniosków. Ale było to o 30 proc. więcej niż w kampanii 2016. 

(Fem) 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat