Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Prawo
Kolejna nowelizacja Prawa wodnego

5 kwietnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo wodne z 28 lutego 2018 r. To kolejna nowelizacja tej ustawy. Wcześniejszą Sejm uchwalił w lipcu ub.r., a prezydent podpisał ją w sierpniu.

Zaczęła obowiązywać 1 stycznia br. i szybko okazało się, że nowe przepisy sparaliżowały inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia, czyli jeszcze za obowiązywania poprzednich przepisów. Inwestorzy nie wiedzieli, czy powinni po raz kolejny uzyskiwać np. postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto część spraw powinni załatwiać w Wodach Polskich, które ustawa powołała do życia. Jednak ta instytucja jest dopiero w trakcie organizowania swojej działalności. 

Celem kolejnej nowelizacji było więc wprowadzenie przepisów przejściowych, określających zasady, zgodnie z którymi przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stosuje się do postępowań będących w toku, wszczętych pod rządami poprzedniej ustawy z 18 lipca 2001 r. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian w art. 545 ustawy z 20 lipca 2017 r. Zgodnie z nowymi przepisami, do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 r., dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, zastosowanie znajdą „stare” przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r. Ustawa uchyla też wymóg określenia wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, jako elementu wniosku o wyrażenie przez ministra środowiska zgody na rozporządzanie nieruchomością przez Wody Polskie. Ponadto, dodaje przepisy określające zasady postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 r., dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Ustawa weszła w życie 25 kwietnia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. c i d, które obowiązują od 12 kwietnia, z mocą od 1 stycznia 2018 r.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat