Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Prawo
Przepisy dotyczące GMO

11 kwietnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy regulującej kwestie „zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska”.

Ponadto wykonuje ona wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 r. Chodzi o niewdrożenie przez Polskę niektórych zapisów regulujących kwestie zgłaszania, rejestracji, powiadamiania o uprawach roślin GM opinii publicznej.

Ustawa zobowiązuje ministra środowiska do prowadzenie rejestru upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Aby wpisać uprawę do rejestru, trzeba mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę roślin GM. Potrzebna jest też dokumentacja potwierdzająca, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska oraz opinie akceptujące zamiar uprawy wydane przez radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa. Ponadto obszar, na którym planuje się uprawę roślin GM nie może znajdować się w mniejszej odległości niż 30 km od ustanowionych form ochrony przyrody.

Warunki te mają wykluczyć wszystkie uprawy roślin GM z polskiego rolnictwa. Przepisy te na wstępie ustanawiają regułę przewidującą, że Polska jest wolna od upraw GMO.

Nowela, wobec naruszających przepisy przewiduje grzywny i kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 12 lat w zależności od przewinienia.

Ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat