Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Ziemniaki z określonego kraju

Ministerstwo rolnictwa, w odpowiedzi na postulaty producentów ziemniaków i innych warzyw, pracuje nad zmianą przepisów (w formie trzech rozporządzeń) tak, żeby wiadomo było, z jakiego kraju pochodzą oferowane przez sklepy ziemniaki. 

Zmiany te będą dotyczyły oznaczenia kraju pochodzenia ziemniaków na wszystkich etapach handlu oraz podwyższenia i ujednolicenia kar za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw w szczególności dotyczących znakowania państwa pochodzenia.

Resort rolnictwa zamierza też wprowadzić do przepisów definicję „młody ziemniak”, ponieważ obecnie przywożone z zagranicy ziemniaki dojrzałe są opisane w punktach sprzedaży jako ziemniaki młode. Używanie takiej nazwy wprowadza w błąd konsumenta, gdyż kupując je, uznaje te ziemniaki za produkt o wyjątkowych walorach smakowych. Powoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na młode ziemniaki, a tym samym na pogorszenie warunków gospodarowania polskich producentów.

Nadal wspierana będzie polska hodowla nasienna. W ramach priorytetów resortu rolnictwa na lata 2018-19 powstał „Program wsparcia hodowli roślin w Polsce”. Jego celem jest utrzymanie znaczenia na krajowym rynku nasiennym odmian hodowanych w Polsce. Resort będzie też wnioskował o zwiększenie dopłat do sadzeniaków ziemniaka już na jesieni tego roku (w 2017 r. stawka dla sadzeniaków wyniosła 462,25 zł/ha, podczas gdy w 2016 r. – 347 zł/ha.

Tymczasem 22 maja resort rolnictwa poinformował, że w ziemniakach pochodzenia egipskiego wykryto groźną dla upraw bakterię. W związku z tym minister rolnictwa podpisał wniosek do KE o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu, do czasu ustalenia przyczyn nieprawidłowości oraz wprowadzenia działań naprawczych przez stronę egipską.

Było to drugie w ciągu ostatnich dwóch lat wykrycie przez PIORiN bakterii Ralstonia solanacearum w ziemniakach importowanych z Egiptu. W obu przypadkach ziemniaki były sprowadzone do Polski za pośrednictwem innych państw członkowskich.

Bakteria Ralstonia solanacearum, ze względu na szkody gospodarcze, jakie może powodować, ma w Unii Europejskiej status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania. Charakteryzuje się bowiem szerokim zakresem roślin żywicielskich − poraża pond 200 gatunków roślin i obok bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus jest jednym z najgroźniejszych patogenów ziemniaka.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat