Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich w 2019 roku

Do 29 października można było zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia ministra rolnictwa, dotyczącego maksymalnych sum ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich w 2019 r. W projekcie podano, że maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych wynoszą:

- zboża (podstawowe gatunki oraz proso i gryka) – 13 200 zł (w 2018 r. 10 650 zł)

- kukurydza – 8470 zł (8450 zł)

- rzepak i rzepik – 10 200 zł (9900 zł)

- chmiel – 61 650 zł (56 050 zł)

- tytoń – 28 710 zł (31 350 zł)

- warzywa gruntowe – 171 650 zł (129 600 zł)

- drzewa i krzewy owocowe – 119 620 zł (131 500 zł)

- truskawki – 62 050 zł (84 500 zł)

- ziemniaki – 20 000 zł (25 000 zł)

- buraki cukrowe – 9000 zł (9900 zł)

- rośliny strączkowe – 14 000 zł (14 400 zł)

Natomiast maksymalne sumy ubezpieczenia jednego zwierzęcia to:

- bydło – 9800 zł (w 2018 r. 14 000 zł)

- konie – 11 280 zł (10 200 zł)

- owce – 700 zł (bez zmian)

- kozy – 700 zł (bez zmian)

- świnie – 1560 zł (1740 zł)

- kury, perlice, przepiórki – 53 zł (bez zmian)

- kaczki – 65 zł (bez zmian)

- gęsi – 250 zł (bez zmian)

- indyki – 129 zł (133 zł)

- strusie – 1330 zł (bez zmian)

Ministerstwo wyjaśnia, że zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu z obowiązującymi w tym roku wynikają ze zmian cen rynkowych poszczególnych płodów rolnych i żywca, a w przypadku drzew i krzewów owocowych – wartości nasadzeń. Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 7 lipca 2005 r. mówi, że dopłaty z budżetu państwa do składek płaconych za ubezpieczenie przez producentów rolnych wynoszą 65 proc. składki w przypadku zawarcia przez rolnika umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia (w przypadku upraw na V i VI kl. gleby stawka taryfowa może wynieść odpowiednio 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia).

W przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia przekraczających 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw (z wyłączeniem drzew i krzewów owocowych oraz truskawek) od pełnego pakietu ryzyk (10), od jednego ryzyka lub od kilku zdarzeń, dopłaty do stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia, bez uwzględniania stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania.

Natomiast w przypadku ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek ze stawką taryfową przekraczającą 9, 12 lub 15 proc. sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek z budżetu państwa będą stosowane do tych właśnie wysokości sum ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości będzie musiał zapłacić rolnik.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty w wysokości 65 proc. składki będą przysługiwały producentom rolnym w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokości nieprzekraczającej 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

„Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia ustala producent rolny z przedstawicielem ubezpieczalni w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekraczać maksymalnych kwot określonych w rozporządzeniu” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

(Fem) 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat