Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Prawo
Prosty PIT

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie znowelizowana ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest uproszczenie sporządzania i składania rocznych zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obecnie podatnicy składają zeznania podatkowe w postaci papierowej albo elektronicznej – za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. W wyniku nowelizacji ustawy, obok obecnie funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych, wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową, bez konieczności składania wniosku przez podatnika. KAS wypełni zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za ub.r. (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której podatnik przekazał 1 proc. podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci).

KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników składających zeznania podatkowe. Dotyczyć to będzie zarówno podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podatników prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo, a także podatników uzyskujących dochody kapitałowe. Podatnikowi pozostawiona zostanie decyzja, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia udostępnione będą zeznania podatkowe, które podatnik będzie mógł: 

- zweryfikować i zaakceptować bez zmian;

- zmodyfikować i następnie zaakceptować;

- w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;

- odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Ustawa wprowadza też zmiany sposobu pobierania zaliczek na podatek (w miesiącu przekroczenia pierwszego przedziału skali podatkowej zaliczka pobierana będzie według dwóch stawek, obecnie jest pobierana jedynie wg stawki 18 proc.) oraz przepisy dotyczące rocznego rozliczenia podatku dokonywanego przez organ rentowy, a także zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników umożliwiające prostą aktualizację adresu zamieszkania.

Zmiana wprowadzona do Ordynacji podatkowej ma na celu skrócenie z trzech miesięcy do 45 dni terminu zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania lub korekty tego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile zostanie ono złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat