Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Opodatkowanie gruntów z urządzeniami przesyłowymi

1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym, która doprecyzowuje zasady opodatkowania gruntów, wykorzystywanych przez przedsiębiorców w związku z posadowieniem na nich szeroko pojętej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. W efekcie, przedsiębiorcy zapłacą nawet stukrotnie niższy podatek od posiadanych gruntów.

Dotychczas zarówno w decyzjach organów administracji, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych panowała rozbieżność dotycząca zasad opodatkowania gruntów, na których posadowione są urządzenia przesyłowe. W rezultacie część gruntów opodatkowywano podatkiem leśnym bądź rolnym, a część podatkiem od nieruchomości (według stawek dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej).

Nowelizacja wskazuje jednoznacznie, że gruntów, przez które przebiega infrastruktura służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna nie uważa się za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Posadowienie tej infrastruktury na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo będące właścicielem tej infrastruktury korzysta w sposób ograniczony (na podstawie służebności przesyłu, innej umowy lub bezumownie), nie skutkuje zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów. Natomiast, gdy na tych gruntach oprócz posadowienia tej infrastruktury prowadzona jest działalność gospodarcza – wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości na dotychczasowych zasadach.

Wyłączne posadowienie urządzeń nie jest tożsame z prowadzeniem działalności gospodarczej w sposób typowy i nie prowadzi do wzrostu ceny nieruchomości, a wręcz może wpłynąć na obniżenie wartości gruntu ze względu na zmniejszone walory estetyczne oraz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez właściciela. W konsekwencji, ponoszenie przez właścicieli gruntów, na których znajduje się taka infrastruktura ciężaru podatkowego odpowiedniego dla nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, tylko ze względu na posadowienie na gruncie infrastruktury przesyłowej czy też dystrybucyjnej, było nie tylko niesłuszne, ale wręcz absurdalne.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat