Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Zmiany w melioracjach

2 lutego weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

W nowych przepisach zrezygnowano z badania 1.45.31 (147) Stan ilościowy oraz utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych, a tym samym nie jest już wymagane przygotowanie zestawu danych RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych. Ponadto nastąpiła zmiana organu odpowiedzialnego za opracowanie zestawów danych: RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej i F-03m – sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową. Dotychczas dane te zbierane były przez ministra rolnictwa, natomiast obecnie podmiotem odpowiedzialnym jest minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jednocześnie zestaw danych RRW-13 został oznaczony nowym symbolem MGM-RW.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat