Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
BGK poręczy kredyty  

12 lutego rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-20. 20 lutego Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisji rolnictwa, mimo sprzeciwu posłów Platformy Obywatelskiej.

Zgodnie z nowelizacją, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji i poręczeń jako zabezpieczenia kredytów dla rolników i zakładów przetwórczych do wysokości 80 proc. kwoty kredytu. Ma to pomóc w udrożnieniu finansowania inwestycji. BGK będzie zawierał umowy z bankami kredytującymi i to on będzie zabezpieczał kredyty dla rolników lub firm, które chcą inwestować, a nie mają własnego zabezpieczania.

- Pod odpowiednimi warunkami to Skarb Państwa będzie poręczał te środki. W umowach między BGK a bankami kredytującymi będzie określone niższe oprocentowanie, bo skoro państwo pomaga, to zdejmuje z banków część ryzyka. To oprocentowanie, które rolnik będzie musiał zapłacić, będzie mniejsze niż komercyjne – zapewnił minister rolnictwa Jan K. Ardanowski. Dzięki tym zabezpieczeniom banki zamierzają przekazać ok. 200 mln euro na kredyty. Jeżeli doda się do tego środki z PROW (50 mln euro), będzie można wygenerować akcję kredytową w wysokości ok. 250 mln euro tj. ok. 1,5 mld zł (do końca 2023 r.).

Wniosek o odrzucenie projektu w imieniu PO zgłosił Kazimierz Plocke, który wskazał, że jego założenia są nie do przejęcia, a sam projekt wprowadzania instrumentu finansowego w formie gwarancji w zamian za rezygnację z dotacji w ramach PROW na lata 2014-20 nie był konsultowany ani z organizacjami rolniczymi, ani branżowymi.

W tej chwili środki z PROW rozdysponowywane są w formie dotacji, gdzie trzeba mieć wkład własny, jak też w postaci bezzwrotnej premii. Projekt natomiast wprowadza „zwrotny instrument finansowy”. Ministerstwo rolnictwa tłumaczy, że nowa forma wsparcia będzie stanowiła uzupełnienie oferty dotacyjnej, jej zaletą w porównaniu do form dotacyjnych jest możliwość wygenerowania określonej alokacji środków oraz większa skala inwestycji w sektorze rolnym i przetwórczym poprzez zaangażowanie środków bankowych.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat