Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Sanepid przypomina

W opublikowanej 19 marca informacji Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące ich sprzedaż bezpośrednią obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Produkty pierwotne pochodzenia roślinnego to owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane i zboża.

GIS zaznacza, że szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne: patogenne bakterie i wirusy, gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, a spożycie produktów zakażonych może prowadzić do zatruć pokarmowych. Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie pracujący w styczności z owocami i warzywami, którzy są nosicielami patogenów. GIS przypomina, że podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują ścisłe przestrzeganie higieny osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw oraz zapewnienie pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet w celu higienicznego usuwania zanieczyszczeń, bez przecieków do wód gruntowych w pobliżu plantacji. Zasady te obejmują również stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania pestycydów oraz nawozów, wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów. Zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu pracy osób z objawami biegunki, wymiotów, podwyższonej temperatury, kaszlu czy żółtaczki.

Każdy pomiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, a także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy. Istotne jest więc zachowanie dokumentów. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców muszą zostać przekazane na żądanie inspektorów.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat