Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Niekonstytucyjny jeden z przepisów Prawa łowieckiego

Przepis Prawa łowieckiego mówiący, iż nie przysługuje odszkodowanie za szkody łowieckie rolnikom, którzy nie wyrazili zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających takim szkodom, jest niekonstytucyjny – orzekł 8 maja Trybunał Konstytucyjny. TK ogłosił wyrok w sprawie zapisów Prawa łowieckiego zaskarżonych w 2013 r. przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Za niekonstytucyjny TK uznał przepis, który uzależnia prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych od tego, czy posiadacz uszkodzonych upraw wyraził zgodę na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom. TK orzekł, że przepis ten jest niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim przewiduje jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, zwolnienie zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody.

 (Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat