Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Nadzór nad jakością żywności

17 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa.

Chodzi o ujednolicenie, usprawnienie i zwiększenie efektywności kontroli artykułów rolno-spożywczych w obszarze jakości handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów konsumentów finalnych – przez powierzenie wszystkich kompetencji w tym obszarze Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Obecnie jakość żywności jest kontrolowana przez dwa organy, w zależności od etapu obrotu: przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w produkcji i na granicy oraz przez Inspekcję Handlową (IH) w obrocie detalicznym. Ponadto IJHARS podlega ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, a IH – prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co może stwarzać problemy z natychmiastową reakcją na pojawiające się zagrożenia interesów konsumentów, wynikające np. z naruszenia przepisów dotyczących ich informowania o składzie kupowanych produktów spożywczych. Przykładowo, podanie nieprawdziwej informacji na etykiecie – że produkt zawiera masło a faktycznie zawiera margarynę – jest oszustwem wobec klienta, który zapłaci drożej za produkt gorszy jakościowo niż to wynika z etykiety. Po zmianach jedynie IJHARS będzie odpowiedzialna za kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu (produkcji, przetwarzania, dystrybucji).

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, przewidziano także wzmocnienie roli nadzorczej głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wobec wojewódzkich inspektorów IJHARS. Główny inspektor będzie mógł nadzorować działalność wojewódzkich inspektorów oraz wydawać im wytyczne i polecenia. Będzie także mógł wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeśli stwierdzi, że jego działanie zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań przez wojewódzki inspektorat.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat