Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Młodzi zwolnieni z podatku

13 września prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa stanowi dopełnienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidzianych w ustawie dotyczącej likwidacji podatku PIT dla osób do ukończenia 26. roku życia.                                                                                                                                                       

Nowelizacja zakłada obniżenie niżej stawki podatku z 18 do 17 proc., przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów przekraczających 85 528 zł. Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Szacuje się, że beneficjentami zmian będzie ok. 25 mln podatników. W ustawie określone zostały również na nowo elementy wzorów matematycznych umożliwiających obliczenie kwoty zmniejszającej podatek, przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian zasad ustalania tej kwoty.

Ustawa wprowadza również regulacje, które określają nową wysokość podwyższonych miesięcznych oraz rocznych kosztów pracowniczych. W odniesieniu do pracowników, którzy uzyskują przychód z pracy z tytułu jednej umowy o pracę podwyższono koszty podstawowe z 111,25 zł do 250 zł miesięcznie, natomiast w skali roku z 1335 zł do 3000 zł. W przypadku pracowników, którzy uzyskują przychody z pracy równocześnie z kilku umów, koszty za rok podatkowy nie mogą przekroczyć 4500 zł. Koszty uzyskania przychodów dla pracowników dojeżdżających z innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy zostały zwiększone ze 139,06 zł do 300 zł miesięcznie, natomiast za rok podatkowy wyniosą łącznie nie więcej niż 3600 zł. Koszty te w przypadku wieloetatowców dojeżdżających z innej miejscowości do zakładu pracy oraz podatników nieotrzymujących dodatku za rozłąkę nie mogą przekroczyć 5400 zł.

Ustawa weszła w życie 1 października, natomiast 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy art. 1 pkt. 1-3 i 5 i art. 7 ust. 2.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat