Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa

18 października Senat przyjął ustawę o ratyfikacji porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie 13 czerwca 1976 r. Jest ona podstawą do ratyfikowania przez prezydenta RP tego porozumienia.

Polska jest członkiem dwóch organizacji ONZ zajmujących się kwestiami rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie chce przystąpić do trzeciej – Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund of Agricultural Development, IFAD). Zamysł powołania takiego funduszu zrodził się podczas światowej konferencji żywności, która odbyła się w Rzymie w 1974 r. Impulsem do powołania organizacji stał się kryzys na rynkach żywności, który wywołał klęskę głodu i niedożywienie w wielu regionach świata, przede wszystkim w najuboższych krajach Afryki. Fundusz posiadający międzynarodową osobowość prawną rozpoczął działalność w 1977 r. Jest jednostką wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jednocześnie międzynarodową instytucją finansową. Siedziba IFAD mieści się w Rzymie. W skład systemu Narodów Zjednoczonych wchodzi 15 organizacji wyspecjalizowanych, spośród których Polska nie należy jedynie do IFAD.

W opinii ministerstwa rolnictwa, przystąpienie do IFAD będzie potwierdzeniem wagi, jaką Polska przywiązuje do wzrostu zaangażowania w sprawy międzynarodowe. Na forum tej organizacji będzie możliwe włączenie się w debatę i procesy decyzyjne podejmowane na rzecz globalnego rozwoju oraz służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych w „Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Ponadto, biorąc pod uwagę specjalne kompetencje IFAD w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, Polska może przyczynić się do wypracowania międzynarodowej strategii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w porozumieniu z partnerami z G7/G20.

Jako kraj rozwinięty nie będziemy beneficjentem pomocy ze strony IFAD, lecz możemy promować nasze rolnictwo m.in. przez transfer technologii w sektorze rolnym do krajów rozwijających się, wymianę know-how z innym krajami wysokorozwiniętymi świadczącymi pomoc rozwojową, przez inwestycje infrastrukturalne w rolnictwie i sprzedaż maszyn rolniczych. Możemy mieć też dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy funduszu w celu realizacji krajowych celów rozwojowych.

Przystąpienie Polski do funduszu nie będzie wymagało zmian w obowiązującym prawie. Członkostwo nie wiąże się żadnymi obowiązkowymi wpłatami ani wkładami do budżetu, mają one wyłącznie charakter dobrowolny. Obecnie blisko 100 państw członkowskich dobrowolnie wspiera fundusz, a żaden członek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania funduszu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz czeka na podpis prezydenta RP.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat