Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Maksymalne sumy ubezpieczenia

11 października do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r. Określanie maksymalnych sum to zabezpieczenie dla gospodarzy przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu, a tym samym przed zawyżaniem składek.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zmiany wysokości maksymalnych sum w porównaniu do obowiązujących w 2019 r. wynikają ze zmian cen rynkowych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych z wartości nasadzeń. Generalnie sumy na przyszły rok są niższe niż tegoroczne. Dla upraw maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha mają wynosić:

- zboża – 10 820 zł (w 2019 r. – 13 200 zł)

- kukurydza – 5360 zł (8470 zł)

- rzepak i rzepik – 9320 zł (10 200 zł)

- chmiel – 58 130 zł (61 650 zł)

- tytoń – 31 580 zł (28 710 zł)

- warzywa gruntowe – 105 190 zł (171 650 zł)

- drzewa i krzewy owocowe – 132 200 zł (119 620 zł)

- truskawki – 50 710 zł (62 050 zł)

- ziemniaki – 46 180 zł (20 000 zł)

- buraki cukrowe – 9040 zł (9000 zł)

- strączkowe – 9580 zł (14 000 zł).

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla jednej sztuki zwierzęcia mają natomiast wynosić:

- bydło – 9200 zł (9800 zł)

- konie – 12 300 zł (11 280 zł)

- owce – 670 zł (700 zł)

- kozy – 700 zł (700 zł)

- świnie – 1480 zł (1560 zł)

- kury, perlice i przepiórki – 53 zł (53 zł)

- kaczki – 65 zł (65 zł)

- gęsi – 250 zł (250 zł)

- indyki – 125 zł (129 zł)

- strusie – 1045 zł (1330 zł).

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Dopłaty z budżetu państwa do składek płaconych za ubezpieczenie przez producentów rolnych wynoszą 65 proc. składki w przypadku zawarcia przez rolnika umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia (w przypadku upraw na V i VI kl. gleby stawka taryfowa może wynieść odpowiednio 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia). W przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia przekraczających 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw (z wyłączeniem drzew i krzewów owocowych oraz truskawek) od pełnego pakietu ryzyk (10), od jednego ryzyka lub od kilku zdarzeń, dopłaty do stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia, bez uwzględniania stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania.

Natomiast w przypadku ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek ze stawką taryfową przekraczającą 9, 12 lub 15 proc. sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek z budżetu państwa będą stosowane do tych właśnie wysokości sum ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości będzie musiał zapłacić rolnik.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty w wysokości 65 proc. składki będą przysługiwały producentom rolnym w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokości nieprzekraczającej 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

(Fem)

 

 

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat