Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

10 grudnia rząd przyjął projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Przewidziano w nim rozwiązania ograniczające ryzyko zawleczenia do Polski nowych agrofagów – obcych wirusów, bakterii, grzybów czy szkodników atakujących rośliny. Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń Unii Europejskiej.

„Agrofagi niszczą m.in. plony, ale powodują także straty w drzewostanach. Ich zwalczanie wymaga dodatkowych zabiegów ochrony chemicznej lub działań kwarantannowych, co podnosi koszty produkcji. Wystąpienie w Polsce nowych agrofagów może mieć także negatywny wpływ na eksport płodów rolnych. Przykładem może być występująca w Polsce bakteria atakująca ziemniaki, co ogranicza możliwości ich wysyłania do Unii Europejskiej” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

W ostatnich dekadach w UE odnotowano przypadki wystąpienia nowych agrofagów, co uzasadnia wzmocnienie dotychczasowych przepisów dotyczących importu. Przykładem może być nowa dla Europy bakteria, która zagraża ponad 300 gatunkom roślin. Najczęściej porażane są przez nią gatunki roślin o znaczeniu gospodarczym. Dla Polski to winorośl i brzoskwinia, a także śliwa domowa, wiśnia czy czereśnia.

Zgodnie z projektem, zadania związane ze zdrowiem roślin będą wykonywane, tak jak do tej pory, przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nowością będzie możliwość wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów, co powinno ułatwić eksport towarów do państw trzecich. „Obszar wolny od określonego agrofaga będzie ustanawiał wojewoda. Ograniczenia lub nakazy obowiązujące na takim obszarze będą natomiast wynikały z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wtedy przestanie obowiązywać ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat