Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Programy zwalczania salmonelli u kur

3 grudnia do prac rządowych trafiły trzy projekty rozporządzeń dotyczące krajowego programu zwalczania niektórych serotypów bakterii Salmonella u kur hodowlanych, brojlerów oraz niosek. Celem jest ograniczenie występowania salmonellozy u drobiu, która jest też groźna dla ludzi.

Chodzi o rozporządzenia ministra rolnictwa: „Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus” na lata 2020-22; „Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus” na lata 2020-22 oraz nowelizację rozporządzenia ministra rolnictwa „Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek Gallus gallus” na lata 2019 i 2020.  

Program zwalczania salmonellozy u kur hodowlanych zakłada pobieranie próbek do badań laboratoryjnych przeprowadzanych z inicjatywy hodowcy lub z urzędu. W przypadku stwierdzenia zakażenia salmonellą następuje niezwłoczny ubój wszystkich sztuk drobiu ze stada zakażonego, unieszkodliwienie padłego i zabitego drobiu, zniszczenie lub odkażenie pasz, ściółki i innych przedmiotów.

Drób i jego przetwory są najczęstszym źródłem zakażenia Salmonellą. Unijny cel zakłada zmniejszenie liczby zakażonych stad do 1 proc. lub mniej. W 2018 r. zbadano w Polsce 2428 stad, z czego 1,41 proc. było zakażone salmonellą, w 2017 r. na 2307 było to 0,85 proc.

Szacuje się, że ogólne koszty realizacji programu w 2020 r. wyniosą ok. 6,8 mln zł, w 2021 – ok. 6,5 mln zł, a w 2022 – ok. 6,2 mln zł. Program jest częściowo finansowany z unijnych środków (do 75 proc. kosztów kwalifikowanych).

W podobny sposób ma być realizowany program w stadach brojlerów kurzych. Polska od początku trwania programu, tj. od 2009 r. osiągnęła cel unijny zakażenia stad poniżej 1 proc. Celem programu na lata 2020-22 jest utrzymanie osiągniętego poziomu zakażeń serotypami Salmonella objętymi programem lub obniżenie go. W 2018 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała 42 219 stad. Wykryła salmonellę w 0,15 proc., w 2017 r. – 41 143 stad, a skażonych było 0,13 proc. Produkcją brojlerów zajmuje się ponad 4,1 tys. gospodarstw. Szacowane koszty realizacji programu w tym roku wyniosą 55,8 tys. zł; w 2021 – 54,5 tys. zł; w 2022 – 53,2 tys. zł. Unijne dofinansowanie może sięgnąć 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat