Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Kolejna transza pomocy po suszy
 

17 grudnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa.

 

Jeszcze w 2019 r. rząd przeznaczył dodatkowe 143,3 mln zł na pomoc producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi. Rolnicy otrzymali już w tym roku 500 mln zł na ten cel. Z dodatkowych środków producenci, którzy ponieśli największe straty, tzn. ponad 70 proc., otrzymają 1000 zł na ha, a w przypadku szkód w uprawach na poziomie 30-70 proc. wsparcie wyniesie 500 zł na ha lub 250 zł na ha.

W 2020 r. udzielona zostanie dotacja dla podatników podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych na obszarach gmin, w których wystąpiła susza lub powódź. Dotacja wyniesie 300 zł do 1 ha powierzchni pod stawami zarybionymi. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, a rozporządzenie po siedmiu dniach od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Fem) 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat