Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
W jakim stanie są oziminy na Twoim polu?
 
Dobrym
Złym
Trudno powiedzieć


Prawo
Oskładkowane umowy

„Rzeczpospolita” podała, że rząd pracuje nad projektem ustawy dotyczącej oskładkowania osób pracujących na umowach zlecenia, przewidującym m.in. wykreślenie z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników art. 5a, dającego im możliwość prowadzenia działalności gospodarczej niewielkich rozmiarów bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS.

Oznaczałoby to, że rolnik, który zdecyduje się prowadzić swoją działalność, musiałby płacić co miesiąc ponad 1,4 tys. zł na ZUS, a nie co kwartał 700 zł na KRUS.

„Od kilku dni w mediach można przeczytać o planowanych zmianach w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, w nawiązaniu do propozycji zmian odnośnie do oskładkowania umów zlecenia (art. 5a), przygotowywanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Informuję, że żaden projekt takiej ustawy nie wpłynął do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach uzgodnień międzyresortowych. Ani MRiRW, ani KRUS nie uczestniczyły w żadnych roboczych pracach nad proponowanym rozwiązaniem” – napisał w oświadczeniu minister rolnictwa Grzegorz Puda.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze