Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy targi rolne są potrzebne rolnikom?
 
Tak
Nie
Nie wiem


Rekomendacje firm
Późne zabiegi odchwaszczania pszenicy ozimej 

Pszenica ozima jest najpóźniej sianą rośliną uprawną w naszych warunkach. Jej agrotechniczny termin siewu przypada na okres od 15 sierpnia do 15 października. Stąd nawet najwcześniejsze zabiegi przedwschodowe należą do późnych. W zależności od przebiegu pogody mogą przypaść nawet na początek listopada.

Opóźnienia mogą wystąpić także z powodu spóźnionego siewu, wynikającego np. z powodu suszy, nadmiernej wilgoci utrudniającej uprawę gleby czy późnego zbioru przedplonów. Z reguły przedsiębiorcy rolni dążą do wykonania oprysków jak najwcześniej, jednak nie zawsze jest to możliwe. Na szczęście szeroka oferta herbicydów pozwala na wiele rozwiązań. Ponadto producenci i dystrybutorzy środków mają wiele własnych propozycji, z których warto skorzystać.

BASF

Pontos to najnowszy herbicyd zbożowy BASF. Połączenie dwóch substancji czynnych: flufenacetu oraz nowości na rynku – pikolinafenu, zapewnia wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych, w tym uciążliwych. Pikolinafen zapewnia ochronę przed szerokim spektrum chwastów dwuliściennych (np. bodziszki i fiołki), a dzięki synergii z flufenacetem wspiera także zwalczanie chwastów jednoliściennych (miotła zbożowa, wyczyniec polny). Warto podkreślić, że pikolinafen reprezentuje odmienny mechanizm działania niż wiele innych substancji czynnych, co ma duże znaczenie w strategii zapobiegania wykształcaniu się odporności chwastów na substancje czynne zawarte w innych herbicydach. Pontos jest preparatem elastycznym w stosowaniu oraz bezpiecznym dla pszenicy ozimej (także dla ozimych form jęczmienia, pszenżyta i żyta). Zapewnia prawidłowy i niezakłócony start jesienny. Jego zaletą jest też łatwa w użyciu formulacja SC oraz niska dawka na ha. Środek można stosować jesienią w długim przedziale czasowym, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29). Optymalnym terminem jest faza BBCH 11-13, czyli widoczne 1-3 liście. Zalecana dawka wynosi 0,5-1 l/ha. Rekomendowane rozwiązanie zalecane przez BASF to Pontos 0,5 l + DFF (diflufenikan) 0,2 l/ha w formulacji 500 g/l.

Bayer

Do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej firma Bayer poleca herbicyd Komplet 560 SC. Do zwalczania głównie miotły zbożowej zalecany jest Expert Met 56 WG, a następnie wiosną na chwasty dwuliścienne Sekator 125 OD.

Komplet i Expert Met są herbicydami wykorzystywanymi do zwalczania miotły zbożowej uodpornionej na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. Ze względu na odmienny mechanizm działania są cennymi preparatami do rotacji w celu zapobiegania powstawaniu odporności. Najlepszym terminem zwalczania chwastów jest moment ich wschodów. Herbicydy te stosowane jesienią w fazie jednego liścia zbóż ograniczają dodatkowo występowanie wyczyńca polnego i stokłos. Jednakże do pełnego zwalczania np. wyczyńca polnego dobrze jest zastosować mieszaninę Komplet i Expert Met w dawkach 0,3 l/ha + 0,3 kg/ha.

Belchim

Do jesiennego odchwaszczania pszenicy ozimej firma Belchim poleca dwa herbicydy ze swojej oferty – Diflanil 500 SC i Roxy 800 EC. Diflanil 500 SC zawiera diflufenikan, który pobierany jest przez liście i częściowo przez korzenie chwastów dwuliściennych. Doskonale zwalcza fiołka polnego, a także gwiazdnicę i tasznika. Należy go stosować jesienią w dawce 0,3 l/ha, w fazie 2-3 liści pszenicy. Najlepszy efekt chwastobójczy można uzyskać we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, w czasie kiełkowania lub w fazie siewek.

Roxy 800 EC to herbicyd doglebowy, który można stosować w pszenicy ozimej bezpośrednio po siewie lub do fazy jej trzech liści. Zawarty w produkcie prosulfokarb działa najlepiej w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby. Zwalcza wybrane chwasty jedno- i dwuliścienne. Zalecana dawka 2-4 l/ha. Odmienny mechanizm działania na chwasty przełamuje odporności chwastów jednoliściennych na inhibitory ALS, a co za tym idzie pozwala skutecznie zwalczać biotypy odporne miotły zbożowej. Niesprzyjające warunki termiczne podczas jesiennych aplikacji nie stanowią problemu dla Roxy 800 EC. Oprysk musi być jednak przeprowadzony w temperaturze powyżej 4 st. C, ale jeżeli w późniejszym okresie temperatura spadnie do 0 st. C, preparat nie przestaje działać. W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów produkt zalecany jest w mieszaninie z diflufenikanem w proporcjach: Roxy 800 EC 2-2,5 l/ha + Diflanil 500 SC 0,15-0,2 l/ha. Wysokość dawek preparatów jest uzależniona od natężenia chwastów na plantacji.

Ciech Sarzyna

Do jesiennego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej Ciech Sarzyna oferuje Opal 500 SC. To środek systemiczny pobierany przez liście i korzenie chwastów, który bazuje na chlorotoluronie (500 g/l), polecany do stosowania w pszenicy ozimej jesienią od trzeciego liścia do końca krzewienia (BBCH 13-29). Jego zaletą jest możliwość wykorzystania także wiosną od fazy trzech rozkrzewień do zakończenia krzewienia (BBCH 23-30). Ze względu na wysoką skuteczność chwastobójczą w niskich temperaturach, może być stosowany późną jesienią i wczesną wiosną. Stanowi idealny komponent mieszanin opryskowych rozszerzający spektrum zwalczanych chwastów. Wrażliwe gatunki chwastów jednoliściennych to przede wszystkim miotła zbożowa, a dwuliściennych: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, rumian polny, tasznik pospolity oraz tobołki polne. Gatunki średnio wrażliwe to chaber bławatek i komosa biała. Preparat jest bardzo przydatny na stanowiskach po rzepaku ozimym, ponieważ bardzo skutecznie zwalcza jego samosiewy. Jesienią zalecany w dawce 2 l/ha.

Corteva Agriscience

Firma ma w swojej ofercie preparat Bizon – komfortowy i kompletny herbicyd jesienny do stosowania w pszenicy ozimej (także w jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym oraz życie). Jest to trójskładnikowy środek chwastobójczy (penoksulam + florasulam + diflufenikan), zawierający kompozycję trzech substancji czynnych wykazujących dwa odmienne mechanizmy działania na chwasty. Zwalcza miotłę zbożową oraz szeroką gamę chwastów dwuliściennych, takich jak: chaber bławatek, przytulia czepna, mak polny, jasnota purpurowa i różowa, przetaczniki, fiołki, rumiany i rumianki, samosiewy rzepaku. Dawka na ha to 1 l. Preparat nie wymaga sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami. Posiada szerokie okno aplikacji, a optymalne działanie uzyskuje się po zastosowaniu go jesienią w fazie od jednego do czterech liści zbóż.

FMC Agro

Battle Delta 600 SC to jesienne rozwiązanie problemu miotły zbożowej i wielu innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, a także ozimych formach pszenżyta, żyta i jęczmienia. Jest wydajnym sposobem na długotrwałe zabezpieczenie uprawy przed trudnymi w zwalczaniu chwastami: miotłą zbożową, przytulią czepną, maruną bezwonną, fiołkiem polnym i wieloma innymi gatunkami. To również jesienny wstęp do kontroli wyczyńca polnego oraz ważny element zarządzania odpornością. Można go stosować od szpilkowania do trzeciego liścia zbóż,  termin optymalny to faza pierwszego liścia zbóż. Zalecaną dawką jest 0,35 l/ha.

Dodatkowo w ofercie firmy FMC Agro Polska znajdują się produkty Glean 75 WG oraz Glean Strong 54 WG. Są to popularne i sprawdzone herbicydy do jesiennego zwalczania miotły zbożowej, samosiewów rzepaku oraz innych chwastów zbóż.

PROCAM

Firma PROCAM poleca środek Herold 600 SC (diflufenikan – 200 g/l, flufenacet 400 g/l). Dwuskładnikowy herbicyd jest przystosowany do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych. Miotła zbożowa jest skutecznie zwalczana przez flufenacet, a jego efektywnie działanie jest wzmacniane przez diflufenikan. Do wrażliwych chwastów dwuliściennych należą: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska (dawniej bezwonna), niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, perski oraz trójlistkowy, rdestówka powojowa (dawniej rdest powojowy), rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne oraz wyka kosmata. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. Termin zabiegów jest bardzo elastyczny. Herold 600 SC można stosować od fazy szpilkowania pszenicy ozimej (lub ozimych form jęczmienia, pszenżyta i żyta) do końca wegetacji jesiennej. Zalecana dawka to 0,25-0,35 l/ha. Wyższe dawki zaleca się stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.

Syngenta

Boxer 800 EC to doskonale znany herbicyd firmy Syngenta przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów. Może być stosowany w pszenicy ozimej oraz w większości pozostałych zbóż ozimych (pszenżyto, jęczmień, żyto). Zawiera substancję czynną – prosulfokarb (800 g/l), niezwykle skuteczną w zwalczaniu miotły zbożowej, nawet jej odpornych form. Dodatkowo zwalcza kluczowe chwasty dwuliścienne, między innymi: gwiazdnicę, jasnotę, komosę, przetaczniki i przytulię.

Boxer stosuje się jesienią doglebowo (przed wschodami chwastów) lub nalistnie (krótko po wschodach chwastów), najpóźniej gdy zboże osiągnie fazę trzech liści. Zalecana dawka 2 l/ha wystarcza do zwalczenia miotły zbożowej. W przypadku odpornych form miotły oraz silnego zachwaszczenia rekomendowana jest maksymalna dawka 3 l/ha. Boxer idealne pasuje do jesiennych programów ochrony – sprawdza się zarówno w mieszaninach jak i zabiegach sekwencyjnych.

Nowszą generacją produktu Boxer jest Boxer Evo. Herbicyd ten może być stosowany podobnie, a więc w pszenicy ozimej, a także w pozostałych zbożach ozimych. Zawiera dwie substancje czynne – prosulfokarb (667 g/l) oraz diflufenikan (14 g/l) dzięki czemu zwalcza zarówno chwasty jednoliścienne, jak i dwuliścienne. Boxer Evo, podobnie jak Boxer jest specjalistą w zwalczaniu miotły zbożowej i kluczowych chwastów dwuliściennych. Ma wysoką skuteczność w zwalczaniu takich chwastów jak: fiołki, samosiewy rzepaku czy rumiany i rumianki. Produkt można stosować jesienią doglebowo (przed wschodami chwastów) lub nalistnie (krótko po wschodach chwastów), najpóźniej gdy zboże osiągnie fazę trzech liści. W zależności od intensywności zachwaszczenia zalecany jest w dawce 3-4 l/ha. 

 

***

Analizując rekomendacje firm można dopatrzyć się różnych sposobów jesiennego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej. Jednak wszystkie dotyczą równoczesnego zwalczania miotły zbożowej i charakterystycznych dla każdej kombinacji gatunków dwuliściennych. Są to optymalne rozwiązania. Ponadto z rekomendowanych kombinacji można wybrać dogodne lub wymuszone przez przebieg warunków klimatycznych terminy, obejmujące wykonanie zabiegów bezpośrednio po siewie, aż do momentu zakończenia wegetacji jesiennej. Terminy są dogodne i obejmują wszystkie jesienne fazy rozwojowe pszenicy ozimej. Należy pamiętać, że najbardziej efektywne zabiegi powinny być wykonane najpóźniej w fazie siewek chwastów.

Zabrał inż. Adam Paradowski

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat