Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Rekomendacje firm
Zalecane adiuwanty

Przy ponad dwóch tysiącach środków ochrony roślin ok. 100 adiuwantów to niedużo. Jednak z jednej strony wielofunkcyjność poszczególnych wspomagaczy, a z drugiej wąskie, czasami nietypowe zastosowanie, to znaczny potencjał w ochronie roślin.

Specyfikę swych produktów przedstawiają przede wszystkim producenci i dystrybutorzy dodatków nie wymaganych, a jedynie zalecanych. Natomiast część adiuwantów nie musi być rekomendowana, ponieważ zgodnie z rejestracją są stosowane obligatoryjnie, głównie z herbicydami.

Agrii

Aplikacja środków ochrony roślin i nawozów jest procesem obarczonym bardzo wysokimi stratami. Szacuje się, że jedynie ok. 15 proc. cieczy z aplikowanych produktów trafia na roślinę. Oznacza to, że 85 proc. aplikowanych środków czy nawozów dolistnych tracimy w glebie i wodach gruntowych. Prowadzi to do potencjalnych skażeń środowiska i strat finansowych rolnika. Kondycjonery wody pozwalają ich uniknąć, ograniczając zagrożenia i podnosząc skuteczność zabiegów.

„Kondycjonery wody – mały dodatek, duża korzyść” – to hasło, jakim firma Agrii zachęca rolników do stosowania swoich produktów i rekomenduje kilka kondycjonerów. Designer+ zaleca z insektycydami, fungicydami (np. boskalid, epoksykonazol, mankozeb,  pikoksystrobina) oraz nawozami dolistnymi (np. krystaliczne, siarczan magnezu). Kondycjoner Drill daje dobre efekty stosowany łącznie z herbicydami o działaniu doglebowym (np. chlomazon, dimetachlor, pendimetalina) oraz ze specyficznymi graminicydami zbożowymi (fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden). Szeroki zakres stosowania ma Li-700. Można go używać łącznie z niektórymi insektycydami, retardantami (CCC, trineksapak, chlorek mepikwatu, tebukonazol), herbicydami z grupy kwasów i regulatorów (chlopyralid, pikloram, 2,4-D, MCPA) oraz preparatami zawierającymi glifosat. Z kolei Bufor-X zalecany jest ze środkami ochrony roślin wrażliwymi na wysokie pH i twardość wody oraz polepsza działanie herbicydów zawierających glifosat.

Agromix

Firma poleca swoje wielofunkcyjne adiuwanty do herbicydów, fungicydów i  insektycydów. Wśród nich Atpolan 80 EC (1-1,5 l/ha) do aktywacji herbicydów, podobnie Atpolan Bio 80 EC (1-1,5 l/ha), szczególnie zalecany do herbicydów sulfonylomocznikowych. Do aktywacji herbicydów doglebowych (np. chlomazon, metazachlor, petoksamid, pendimetalina) poleca Atpolan Soil Maxx w dawce 0,3-0,6 l/ha.

Natomiast AS 500 SL (1-1,5 l/ha) podnosi aktywność glifosatu oraz substancji czynnych z grupy regulatorów wzrostu (2,4-D, MCPA oraz dikamba).

Agromix rekomenduje też łączne stosowanie z fungicydami wspomagacza Lewar pH Fungi (0,5 l/100 l wody), a z insektycydami Ento Maxx pH (0,5-0,75 l/100 l wody). Oba środki są zarazem stabilizatorami odczynu cieczy roboczej.

Wśród nowości firma wymienia produkt Zero Piany (1-1,5 ml/100 l wody) – odpieniacz do agrochemikaliów, Anty-Dryft Maxx (125-500 ml/100 l wody) – adiuwant ograniczający znoszenie kropli cieczy opryskowych oraz Prohydro Maxx (0,5 l/ha) zalecany jako stabilizator wilgotności gleby. Ofertę uzupełnia środkami myjącymi: Clean Max (100-150 g/100 l wody) do mycia opryskiwaczy oraz Więcej Światła do mycia szklarni.

Arysta

Lista adiuwantów, które będą dostępne w ofercie Arysta w 2019 r. obejmuje trzy produkty.

Silwet Gold to niejonowy, organosilikonowy surfaktant – preparat zwilżający i zwiększający przyczepność, stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej z udziałem fungicydów, insektycydów, herbicydów i nawozów dolistnych. Redukuje napięcie powierzchniowe ułatwiając dokładne pokrycie zielonych części chronionych roślin. Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych. W uprawach rolniczych zalecany jest w dawce 0,1 l/ha, natomiast w uprawach sadowniczych, warzywniczych oraz w roślinach ozdobnych w stężeniu 0,015 proc.

Silwet Stik to wielokomponentowy adiuwant nowej generacji, preparat zwilżający i zwiększający przyczepność, stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej z udziałem fungicydów, insektycydów, herbicydów i nawozów dolistnych. Redukuje napięcie powierzchniowe ułatwiając dokładne pokrycie zielonych części chronionych roślin, zapewnia lepszą przyczepność cieczy roboczej na chronionych roślinach, ograniczając jej straty podczas zabiegów wykonywanych w niekorzystnych warunkach pogodowych. Może być stosowany w okresach przeciągających się opadów deszczu oraz na plantacjach roślin intensywnie nawadnianych. Silwet Stik jest łatwy w stosowaniu dzięki systemowi kontroli piany. Ten unikalny system redukuje do minimum ilość piany tworzącej się podczas napełniania zbiornika opryskiwacza. W uprawach sadowniczych zalecany jest w dawce 0,2-0,3 l/ha, a w uprawach warzywniczych 0,15-0,25 l/ha.

Elastiq Ultra to środek w formie skoncentrowanej emulsji do zabiegów przed zbiorem rzepaku i grochu. Skleja łuszczyny i strąki zapobiegając osypywaniu się nasion. Po zastosowaniu Elastiq Ultra tworzy cienką warstwę lateksu, która szybko wysycha i tworzy półprzepuszczalną membranę polimerową na roślinie. Elastiq Ultra pozwala na transpirację wody z rośliny, ale zabezpiecza przed jej penetracją do wnętrza tkanek. W efekcie zmniejsza się osypywanie nasion rzepaku i grochu oraz ogranicza porastanie zbóż. Środek należy aplikować w dawce 0,8-1 l/ha.

Biostyma

Chemiczna ochrona roślin jest jednym z najważniejszych ogniw produkcji rolniczej i ogrodniczej, decydującym o wysokości i jakości plonu. Na jej efektywność wpływa wiele czynników, które mogą modyfikować skuteczność działania środków ochrony roślin. W celu poprawienia efektywności przeprowadzonych zabiegów warto stosować odpowiednio dobrane adiuwanty.

Adiuwant nowej generacji AquaFol Platinium to preparat zwilżający, przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin (fungicydami, herbicydami, insektycydami) w uprawach polowych i sadowniczych oraz rolniczych: zbóż, kukurydzy, ziemniaków, rzepaku i innych. Dzięki obniżaniu napięcia powierzchniowego cieczy AquaFol Platinum zwiększa przyczepność i dokładność pokrycia liści. Jednocześnie umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskiwane bezpośrednio. Ma wpływ na dużo lepszą odporność na zmywanie przez deszcz, znoszenie przez wiatr i ograniczenie strat cieczy użytkowej podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Zwiększa ilość pobranej substancji aktywnej przez roślinę, przez co poprawia i optymalizuje działanie środków ochrony roślin. AquaFol Platinum zaleca się stosować w stężeniu od 0,015-0,03 proc., czyli niewielką ilość na ha. Produkt ten znajduje się w sprzedaży w opakowaniach 0,25 l co pozwala wykonać zabieg na 8 ha.

Obrol

Adiuwant olejowy Olbras 88 EC jest zalecany z herbicydami o działaniu doglebowym i nalistnym. Nowe jego wykorzystanie z herbicydami doglebowymi to możliwość zastosowania z chlomazonem, metazachlorem, metrybuzyną, diflufenikanem, pendimetaliną i metamitronem, czyli zwiększone zabezpieczenia przed zachwaszczeniem w takich uprawach jak rzepak ozimy i jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto, burak cukrowy i ziemniaki. Ponadto dodatek adiuwanta Olbras 88 EC zaleca się w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych z takimi substancjami czynnymi jak: diflufenikan, diflufenikan + flufenacet, metrybuzyna + flufenacet, aminopyralid + florasulam oraz z niektórymi sulfonylomocznikami (np. amidosulfuron, chlorosulfuron, tribenuron, sulfosulfuron. W kukurydzy zabieg można wykonać łącznie z nikosulfuronem lub dikambą + tritosulfuron, a w uprawie grochu z bentazonem i mieszaniną bentazon + imazamoks. Na plantacjach buraka cukrowego zaleca się łączne stosowanie z metamitronem, triflusulfuronem metylu oraz w mieszaninach fenmedifamu z desmedifamem lub etofumesatem.

Olbras 88 EC zalecany jest w dawce od 0,5-1,5 l/ha (doglebowo 1,5 l/ha). Wzmaga skuteczność chwastobójczą w granicach 30-50 proc. Stosując Olbras 88 EC można zmniejszyć dawkę herbicydu o 25-30 proc. zyskując obniżkę kosztów zabiegu. Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z jego etykietą oraz etykietą wybranego herbicydu, z którym ma być użyty.

Osadkowski

Firma na najbliższy sezon poleca trzy adiuwanty.

Wielofunkcyjny Atpolan Bio do herbicydów nalistnych wymagających dodatku wspomagacza olejowego. Produkt ten zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropel opryskowych na powierzchni zwalczanych chwastów, umożliwia maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy opryskowej i zapobiega jego krystalizacji na powierzchni roślin, zapewnia równomierne pokrycie i zwilżenie powierzchni chwastów, rozpuszcza wosk kutikularny na powierzchni roślin, szybkie i zwiększone przemieszczenie substancji czynnej do komórek roślinnych. Zalecany jest w dawce 1-1,5 l/ha.

Lewar pH Fungi zapewnia optymalne działanie fungicydów stosowanych w ochronie upraw rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Uzyskuje się to dzięki zakwaszeniu cieczy opryskowej do poziomu zapobiegającego rozkładowi hydrolitycznemu stosowanych fungicydów, likwidację ujemnego oddziaływania związków mineralnych zawartych w wodach twardych, obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej, zwiększenie retencji kropel cieczy opryskowej na powierzchni opryskiwanych roślin oraz zapobieganie szybkiemu wysychaniu kropel opryskowych z chronionej powierzchni roślin dzięki właściwościom humektacyjnym. Zalecany jest w dawce 0,5 l/100 l cieczy roboczej.

Natomiast Preventor to naturalny adiuwant do fungicydów, insektycydów i nawozów dolistnych. Przykleja się do powierzchni liści, nawet pokrytych grubą warstwą wosku, po upływie 1-2 godzin środki chemiczne łączą się z naturalnym woskiem i są chronione przed zmywaniem nawet do 25 mm jednorazowego opadu przez 7-10 dni, zapewnia pełne pobranie środków systemicznych i działających kontaktowo, co znacznie wydłuża czas ich działania. Nawozy dolistne uwalniane są systematycznie do tkanek, jak przy nawożeniu kropelkowym, dzięki czemu nawóz zostaje wykorzystany w 100 proc. Dawkowanie: rzepak, zboża (do 200 l/ha cieczy roboczej) – 200-250 ml/ha; preparaty kontaktowe – 300-400 ml/ha; preparaty systemiczne, nawozy dolistne – 250 ml/ha.

Procam

Adiuwanty stosowane są w celu usunięcia czynników ograniczających powodzenie zabiegów chemicznych. Wysokie pH i twardość wody użytej do sporządzenia cieczy roboczej stanowią główne czynniki zmniejszające efektywność substancji aktywnych środków ochrony roślin. Woda użyta do zabiegu, ustabilizowana dzięki użyciu Isotak MAX (obniżenie pH do ok. 5,5-6,5 oraz zawartości jonów: Ca2+, Fe2+, Fe3+, Mg2+), umożliwia zachowanie integralności zabiegów oraz poprawia ich skuteczność. Isotak MAX to preparat o kompleksowym działaniu, który obniża napięcie powierzchniowe kropli zapewniając lepsze pokrycie rośliny substancją aktywną oraz stabilizuje ciecz roboczą, poprawiając tym samym mieszalność agrochemikaliów.

Druga propozycja firmy to preparat Hurricane Pro+. Jego działanie polega na zwiększeniu przylegania oraz zapobieganiu spływania cieczy roboczej z roślin oraz gwarantuje wzrost skuteczności ochrony przez dokładne pokrycie obiektu chronionego (roślina uprawna) lub zwalczanego np. szkodniki.

Natomiast Hurricane SOIL zalecany jest do łącznego stosowania z herbicydami doglebowymi. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie wysokiej koncentracji nanoszonych herbicydów w strefie kiełkowania chwastów. Zapobiega także wpłukiwaniu w głębsze warstwy gleby, zapobiegając uszkadzaniu przez herbicydy kiełkujących siewek roślin uprawnych. Działanie to jest szczególnie ważne w latach mokrych, ponieważ ogranicza objawy fitotoksyczności na roślinie uprawnej. W suchych latach wydłuża efekt działania herbicydów przez mocne związanie z glebą i mniejsze odparowywanie substancji czynnych. Poza działaniem w glebie Hurricane SOIL usprawnia wykonanie zabiegu ochrony przez zmniejszenie napięcia powierzchniowego kropli cieczy roboczej. Podczas wietrznej pogody, preparat ogranicza zwiewanie cieczy roboczej, zapobiegając tworzeniu się frakcji bardzo drobnych kropli. Ma to szczególne znacznie przy wykonywaniu zabiegu herbicydowego, gdy na sąsiednim polu znajduje się uprawa wrażliwa na dany herbicyd. Rekomendowana dawka to od 0,05 do 0,1 proc.

Możliwości zastosowania adiutantów są wprost nieograniczone. Wszystkie wpływają przede wszystkim na jakość zabiegu, równocześnie ograniczając nakłady na ochronę roślin. Dzięki ich szerokiej ofercie, substancję czynną środka ochrony roślin można zaktywizować i/lub zmodyfikować warunki jej stosowania, w obu przypadkach zwiększając pozytywny efekt działania pestycydu.

Zebrał Adam Paradowski

 

 

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat