Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy targi rolne są potrzebne rolnikom?
 
Tak
Nie
Nie wiem


Rekomendacje firm
Biostymulatory pomagają roślinom

Nie ma jednoznacznej definicji biostymulatorów. Najczęściej przyjmuje się, że są to związki, które nie dostarczają roślinom składników pokarmowych, nie zmieniają ich środowiska, nie usuwają czynników stresowych, ani nie zmieniają ich natężenia. Działanie tych preparatów polega na zwiększeniu siły roślin do przezwyciężania stresów (w złych warunkach), a w warunkach optymalnych pozwala lepiej wykorzystać ich potencjał.

Biostymulatory mogą zawierać składniki nawozowe, ale głównie mają w składzie aminokwasy, lipidy, nitrofenole, sterole, krzemiany, kwasy organiczne i wiele innych. Oferta producentów jest bogata:

Agrami

Innowacyjne kondycjonery firmy Agrami zawierają makroskładniki pokarmowe: azot, fosfor, magnez, siarkę. Poprawiają wigor roślin i ograniczają wpływ stresowych czynników środowiska. Podstawową ich funkcją jest jednak poprawa właściwości fizykochemicznych wody, co umożliwia optymalne działanie środków ochrony roślin i nawozów aplikowanych nalistnie. Dodane w ilości ok. 100 ml do 100 l wody zmieniają jej odczyn z obojętnego na lekko kwaśny lub alkaliczny. Optymalizacja pH wody jest niezbędna dla skutecznego działania wielu substancji czynnych środków ochrony roślin. Poprzez alkalizację środowiska tworzą się również warunki niekorzystne dla patogenów roślin. Nawozy te, zawierając adiuwanty, polepszają równomierność i precyzję stosowania cieczy roboczej, zwilżenie liści, wykorzystanie aplikowanych substancji przez rośliny, czyniąc je bardziej efektywnymi i bezpiecznymi dla środowiska.

Agro Sorb

Biostymulatory Agro-Sorb, oprócz dużej ilości wolnych naturalnych aminokwasów, zawierają również sterole i związki lipidowe. Dzięki połączeniu technologii hydrolizy enzymatycznej i ekstrakcji złożonej (biotransformacji) L-Amino+ biostymulatory Agro-Sorb uzyskały znaczącą skuteczność. Ich zaletą jest to, że produkowane są w Polsce, procesy technologiczne i dokumentacja są kontrolowane i rejestrowane przez polskie służby kontrolne, a rejestracja jest przeprowadzona przez MRiRW. Wszystkie produkty zawierają czytelną informację na temat wykorzystanej technologii produkcji i pochodzenia aminokwasów. Agro-Sorb posiada wyniki doświadczeń przeprowadzonych w państwowych ośrodkach, potwierdzające działanie i efektywność tych produktów, ponadto firma prowadzi zaawansowane badania pod kątem wykorzystania łącznego stosowania preparatów ze środkami ochrony roślin, jak i z preparatami mikrobiologicznymi, mające na celu zmniejszenie zużycia chemii w rolnictwie.

 Arysta

Asahi SL jest jednym z najstarszych biostymulatorów stosowanych w Polsce. Zawiera para-nitrofenolan sodu, orto-nitrofenolan sodu i 5-nitrogwajakolan sodu (pochodne nitrofenoli). Występuje w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Środek ma wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie jest wskazane w warunkach stresowych, niesprzyjających wzrostowi roślin (np. susza, przymrozki, po posadzeniu, w przypadku uszkodzenia roślin pestycydami lub nawozami). Najczęściej jest zalecany w dawce 0,5-0,6 l/ha 2-4 razy w uprawach rolniczych (burak cukrowy, kukurydza, pszenica ozima, rzepak ozimy, słonecznik ziemniak). Podobnie w niektórych uprawach sadowniczych i warzywnych.

Rooter i Verduro produkowane są w oparciu o technologię PhysioActivator. Rooter zawiera rozpuszczalne w wodzie formy P2O5 i K2O. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację, poprawia pobieranie składników mineralnych z gleby. Przekłada się to na lepsze zawiązanie łuszczyn rzepaku oraz strąków roślin motylkowych (bobik, groch, łubin, soja), przyspieszeniu wzrostu w początkowych fazach uprawy buraka cukrowego, kukurydzy oraz utrzymaniu przez rośliny (także zboża) wigoru w całym okresie wegetacji. Zalecane jest dwukrotne stosowanie w dawce 1 l/ha, optymalnie w fazie czterech liści. Verduro zawiera mangan i cynk w formie soli siarczanowych. Poprawia odżywienie warzyw i ziemniaków w fazach decydujących o plonowaniu, zapewnia większą efektywność wykorzystania azotu i innych składników mineralnych. Zalecany jest dwukrotnie w dawce 3-5 l/ha.

Aminoplant to biostymulator zawierający wolne aminokwasy i krótkie łańcuchy peptydowe. Przeznaczony jest do stosowania dolistnego w uprawie warzyw (3-4 razy w sezonie), roślin rolniczych (1-2 razy), drzew owocowych oraz roślin jagodowych, a także w uprawie orzechów i winorośli (4-6 razy) w dawce 1,5-3 l/ha. Poprzez korzystny wpływ na procesy metaboliczne przyczynia się do szybszego wzrostu i regeneracji roślin, zwiększa plon i poprawia jego jakość. Jest szczególnie zalecany w okresie intensywnego wzrostu roślin.

Belchim

W październiku firma Belchim uzyskała rejestrację produktu angielskiej firmy DormFresh, która od wielu lat na rynku amerykańskim specjalizuje się w produktach opóźniających kiełkowanie ziemniaków w przechowalniach. 1,4Sight, zawierający dimetylonaftalen, jest czystym i skoncentrowanym (98 proc.) hormonem uśpienia, który naturalnie występuje w ziemniakach, choć w mniejszych stężeniach. Stosowany techniką zamgławiania w przechowalniach w naturalny sposób przedłuża spoczynek bulw. Dzięki podwyższonemu stężeniu tego hormonu ziemniaki pozostają w stanie uśpienia i nie wykazują aktywności biochemicznej, takiej jak przemiany cukrów i oddychanie, a więc niezmienna pozostaje waga bulw. Dzięki temu mniej jest odgnieceń, tak charakterystycznych i widocznych przy długim przechowywaniu ziemniaków. Sposób przenoszenia tej substancji biologicznie czynnej w warstwie skórki i tuż pod nią zapewnia znakomite rozprowadzenie produktu po całej bulwie. Dzięki temu nie występuje kiełkowanie wewnętrzne, a jakość przechowywanych ziemniaków pozostaje niezmienna. Naturalny proces hamowania kiełkowania jest odwracalny. Jeśli zawartość DMN spadnie poniżej pewnej wartości (ok. 1 ppm, w zależności od odmiany), metabolizm rusza i ziemniaki powoli wracają do kiełkowania. Przyspiesza ten proces wentylowanie przechowalni. Pierwszą dawkę stosuje się siedem dni po złożeniu ziemniaków do przechowalni, kiedy bulwy są przesuszone, a temperatura się obniżyła. Jednorazowa dawka to 20 ml/t ziemniaków. W sezonie można zastosować ją sześciokrotnie. W praktyce, przy kolejnych zabiegach dawki mogą być obniżane do 10-15 ml/t. Jest to uzależnione miedzy innymi od odmiany, a także od liczby wentylacji z użyciem powietrza z zewnątrz. Zabiegi zamgławiania wykonuje się co cztery-sześć tygodni albo po zauważeniu pojawiających się kiełków.

Biostyma

Biofol Plex jest produkowany w technologii Amix. Polega ona na skompleksowaniu jonów mikro- i makroelementów z cząsteczkami kwasów humusowych. Technologia ta pozwala na optymalizację dawek składników pokarmowych i ich efektywne wykorzystanie przez roślinę. Osiąga się to dzięki zdolności wspomnianych kompleksów do przemieszczania się w roślinie, głównie do stożków wzrostu. Dotyczy to nawet tych składników, które charakteryzują się ograniczoną migracją lub nawet jej brakiem. Jest to produkt wpływający na przyspieszenie wzrostu i zwiększający odporność traktowanych nim upraw na czynniki stresowe. Produkty wytwarzane w tej technologii zawierają koncentrat z alg morskich pobieranych z Atlantyku. Pozyskiwany jest on w technologii zimnej ekstrakcji, dlatego żadne istotne składniki nie ulegają denaturacji w procesach termicznych. Produkty zawierają hormony roślin naturalnego pochodzenia oraz betainę, witaminę B1 i aminokwasy.

Biostymulator jest przeznaczony do zabiegów dolistnych w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Stwarza roślinom warunki do wykorzystania ich potencjalnie wysokich możliwości plonowania (ma wpływ na przyspieszenie wzrostu, poprawia wykorzystanie składników pokarmowych, a tym samym ułatwia budowanie plonu). Dodatkowo w przypadku wystąpienia czynników stresowych (susza, chłody, uszkodzenia itp.) łagodzi ich ujemne skutki, poprawiając odporność roślin. Wpływa też na rozwój korzeni włośnikowych, co powoduje dużo lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby.

Biofol Plex może być stosowany łącznie z większością dostępnych preparatów przeznaczonych do zabiegów przy pomocy opryskiwacza polowego. Najważniejsze korzyści to: wzrost masy korzeniowej, wzrost powierzchni zdolnej do fotosyntezy, przyspieszony wzrost liści i łodyg, intensywna produkcja węglowodanów, zwiększona odporność na choroby i abiotyczne czynniki stresu oraz wyższy i lepszej jakości plon.

Chemirol

Dynamic Cresco to płynny nawóz mikroelementowy zawierający amonowy octan cynku, który jest prekursorem fitohormonów korzystnych dla rozwoju roślin. Preparat odznacza się wysoką skutecznością już od bardzo wczesnych faz rozwojowych – stymuluje rozwój systemu korzeniowego, poprawia zdolność pobierania i akumulowania składników pokarmowych, ogranicza skutki stresu.

Oprócz prawidłowo rozwiniętego systemu korzeniowego w dalszym etapie rozwoju roślin warto zadbać o ograniczenie strat wody spowodowanych nadmierną transpiracją. Umożliwia to krzem, który tworzy na powierzchni liścia warstwę ochronną, a ta pozwala ograniczyć parowanie z powierzchni liścia. Z myślą o tym Chemirol poleca nawóz płynny Krzemian. Zawiera on przyswajalny przez rośliny kwas ortokrzemowy oraz mikroelementy. Krzem poprawia fotosyntezę, dzięki czemu zwiększa zawartość chlorofilu, usztywnia liście, przedłuża ich żywotność i zmniejsza podatność roślin na wyleganie. Krzemian niweluje też skutki nadmiernego nawożenia azotem, łagodzi skutki niedoboru fosforu i cynku oraz ogranicza toksyczność metali ciężkich.

Intermag

Tytanit to mineralny stymulator wzrostu. Aktywuje i wzmacnia naturalne procesy fizjologiczne w roślinach i w ten sposób korzystnie wpływa na parametry jakościowe i ilościowe plonu. Polecany jest w uprawach wszystkich gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych do stosowania dolistnego. Może być także stosowany w trakcie nawadniania roślin (fertygacja, podlewanie).

Optysil to mineralny stymulator wzrostu, płynny krzemowy antystresant aktywujący naturalne systemy odpornościowe roślin oraz stymulujący ich wzrost i rozwój. Zawiera łatwo przyswajalny przez rośliny krzem, dzięki czemu wzmacnia ściany komórkowe oraz stymuluje szereg ważnych procesów życiowych w roślinie. Polecany jest w uprawach wszystkich gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych do stosowania dolistnego. Może być także stosowany w trakcie nawadniania roślin (fertygacja, podlewanie). Preparat ma odczyn obojętny, dzięki czemu łatwo miesza się z powszechnie stosowanymi nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin. Ważne jest, aby stosować go zapobiegawczo, przed wystąpieniem warunków stresowych.

Aminoprim to organiczny stymulator wzrostu, wysokiej jakości hydrolizat białka charakteryzujący się bardzo wysoką zawartością aminokwasów i peptydów pochodzenia naturalnego. Stymuluje regenerację roślin. Przeznaczony jest do stosowania dolistnego w uprawach rolniczych i ogrodniczych w celu zwiększenia tolerancji roślin na stres oraz w celu szybszej ich regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych. Aminokwasy dostarczone w tym preparacie stymulują syntezę chlorofilu, są podstawowym budulcem komórek roślinnych i przyspieszają proces odbudowy tkanek.

Osadkowski

Terra-Sorb to grupa preparatów, które zawierają aminokwasy do zastosowania nalistnego, poprawiające kondycję roślin. Zarówno Terra-Sorb foliar jak i Terra-Sorb complex mają w składzie 18 różnych aminokwasów. Podstawowa dawka wynosi odpowiednio 2 i 1 l/ha (różnica wynika z koncentracji aminokwasów). Dodatkowo Terra-Sorb complex zawiera mikroelementy, które wzmacniają rośliny. Środki te najlepiej sprawdzają się w zastosowaniu przed lub na początku pojawienia się niekorzystnych czynników dla roślin. Ograniczają  wpływ suszy, niskiej lub wysokiej temperatury, uszkodzeń środkami ochrony roślin. Każdy z tych czynników wywołując stres w roślinie wpływa na obniżenie zawartości aminokwasów.

Zabiegi nalistne preparatami Terra-Sorb foliar i complex można stosować we wszystkich uprawach. Rośliny różnych gatunków reagują w zbliżony, korzystny sposób na zasilenie aminokwasami. W uprawie zbóż ozimych, podobnie jak w rzepaku, dobre rezultaty daje dwukrotna dawka (jesień i wiosna). Przy pierwszym zabiegu musimy zwrócić uwagę na wielkość blaszki liściowej. Preparat pobierany jest przez liście, więc we wczesnych fazach rozwoju efekty mogą być ograniczone, ze względu na zbyt małą powierzchnię wchłaniania. Termin jesiennego stosowania rozpoczyna się co najmniej od fazy trzech liści. Wiosenne zastosowanie to początek wegetacji i intensywny wzrost roślin.

PROCAM

Biostymulator Calkorium liquide (producent FCA fertilisants) zwiększa odporność roślin na warunki stresowe powodowane przez przymrozki, susze, gradobicie oraz pestycydy. Reguluje obieg wody w roślinie. Dzięki aminokwasom i oligoelementom wpływa pozytywnie na: wzrost roślin, wysokość plonu, jakość plonu, przyswajalność mikro- i makroelementów. Może być stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i roślin ozdobnych. W skład preparatu oprócz podstawowych składników nawozowych: N, P2O5  i K2O (7+3+10 proc.) wchodzi także wapń, mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Mo, Fe), aminokwasy (glicyna, arginina, alanina, prolina, metionina). Zalecany jest w dawce 1-2 l/ha.

Natomiast imProver+ (producent Bio-Gen) to innowacyjny preparat zmniejszający wrażliwość roślin na niekorzystne warunki: suszę, błędy w nawożeniu, zbyt niskie temperatury, śnieg, mróz, gradobicie, przesadzanie, choroby grzybowe i bakteryjne oraz inne czynniki. Biostymulator powoduje ruch jonów H+, K+ i Na+, dzięki czemu następuje szybki przepływ sygnałów pomiędzy komórkami rośliny. W konsekwencji składniki preparatu  indukują pośrednio syntezę kofeiny, ferylu, kwasu chlorogenicznego, chalkonów, flawonów, izoflawonów i flawonoidów wspomagających proces symbiozy mikoryzowej. Z kolei para-nitrofenolan potasu, orto-nitrofenolan potasu i nitroguajakolan potasu, pośrednio stymulują syntezę fitohormonu kwasu indolilooctowego (IAA) należącego do grupy auksyn powodujących wzrost korzeni i pędów. Składniki preparatu wpływają na indukcję enzymów odpowiedzialnych za syntezę kwasu salicylowego związanego z procesami fotosyntezy, transpiracji, pobierania i transportowania jonów. Ponadto kwas salicylowy jest odpowiedzialny za organogenezę, reguluje zmiany anatomiczne liści i strukturę chloroplastów oraz bierze czynny udział w syntezie białek odpornościowych rośliny.

Zebrał Adam Paradowski

 

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat