Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Rekomendacje firm
Po wschodach w kukurydzy

Uprawa kukurydzy w szerokich międzyrzędziach stwarza dogodne warunki do rozwoju chwastów, zwłaszcza w początkowych fazach rozwojowych, kiedy pozostają odsłonięte. Dlatego ochronę trzeba rozpocząć możliwie jak najwcześniej.   

Producent rolny ma do wyboru preparaty do ochrony przedwschodowej oraz powschodowej. Pierwszy wariant wymaga jednak wilgotnej gleby. O ile część rejonów Polski, zwłaszcza północnych, nie może narzekać na brak wilgoci, to na południu kraju już ok. 20 kwietnia obserwowano oznaki niedoborów wody w wierzchniej warstwie gleby. W takiej sytuacji lepiej postawić na powschodowe zwalczanie chwastów. To też jedyne rozwiązanie, które pozwala skutecznie poradzić sobie z perzem właściwym oraz z późno wschodzącymi chwastami ciepłolubnymi, jak szarłat szorstki, czy chwastnica jednostronna, które zaliczane są do najczęściej występujących chwastów w uprawie kukurydzy. Oprócz nich uciążliwe są: tobołki polne, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, fiołek polny, komosa biała oraz tasznik pospolity. Stosunkowo często w kukurydzy można spotkać również: bylicę pospolitą, przytulię czepną, ostrożnia polnego, psiankę czarną, rdesty (kolankowaty, plamisty, ptasi), gorczycę polną, bodziszka drobnego, powój polny, rzodkiew świrzepę oraz wiechlinę roczną.

Niewątpliwie zaletą zabiegów nalistnych jest możliwość doboru środków do występującego na plantacji zachwaszczenia, a także możliwość ich zastosowania w fazie, w której chwasty są najbardziej wrażliwe na działanie herbicydów, co przypada głównie na okres kiedy mają 2-4 liście. Kolejnym atutem jest szerokie okno aplikacyjne preparatów, nawet do ośmiu liści kukurydzy. Jednak podejmując decyzję o zabiegu trzeba pamiętać nie tylko o fazie rozwojowej chwastów i kukurydzy, ale również o warunkach wykonywania zabiegu. Należy unikać sytuacji stresowych dla roślin kukurydzy, a więc okresów chłodów lub wysokich temperatur, czy też dużych wahań temperatury. 

Strategia ochrony 

Jest kilka scenariuszy ochrony kukurydzy z użyciem środków powschodowych. Pierwszym i jednocześnie najmniej pożądanym przez rolników ze względu na większe koszty ochrony jest poprawka po zabiegu doglebowym. Niektóre preparaty doglebowe można stosować wcześnie powschodowo, do fazy dwóch liści kukurydzy i, tak jak w pierwszym wariancie, w razie potrzeby wykonać zabieg korekcyjny w późniejszym terminie. Jest też trzeci scenariusz z wykorzystaniem wyłącznie powschodowych preparatów. W wielu przypadkach nie kończy się jednak na jednym oprysku, a na dwóch. W takiej sytuacji korzystny mógłby być system dawek dzielonych, ale niewiele środków posiada rejestrację, która pozwalałaby na takie stosowanie. Tymczasem wiele badań, w tym Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, potwierdziło korzyści z takiego stosowania herbicydów w ochronie kukurydzy. Badano dwa warianty: stosowanie tej samej lub tych samych substancji aktywnych w obydwu zabiegach oraz stosowanie różnych substancji aktywnych. Drugi wariant dawał zazwyczaj lepsze efekty, zwłaszcza, gdy na plantacji zmieniał się typ zachwaszczenia i w późniejszym terminie pojawiały się chwasty ciepłolubne. Badania dowiodły, że pierwszy zabieg należałoby przeprowadzać w fazie ok. trzech liści kukurydzy, a drugi po pojawieniu się kolejnych chwastów, a więc 5-6 liści. Dawka herbicydu stosowanego w zabiegach dzielonych stanowiła maksymalnie połowę dawki zalecanej w etykiecie preparatu. W dwóch zabiegach wykorzystywano więc dawkę przeznaczoną na jeden zabieg, a czasami nawet mniejszą.

Efekt chwastobójczy był zadowalający i, co najważniejsze, rozciągnięty w czasie. Jednak zalecenia te w większości przypadków nie mają rejestracji i wykonuje się je na własną odpowiedzialność. 

Jeśli nie dawki dzielone, to pozostają dwa zabiegi preparatami w zalecanych dawkach. Ponieważ w momencie podejmowania decyzji chwasty są już widoczne, trzeba dobrać taki środek, który zwalczy jak najszersze spektrum chwastów, najlepiej zawierający więcej niż jedną substancję aktywną i w dodatku o różnym mechanizmie działania. Ewentualnie można przygotować mieszaninę, aby zwiększyć spektrum zwalczanych chwastów. Niektórzy producenci środków ochrony roślin oferują specjalnie przygotowane paki do ochrony kukurydzy, które obejmują 2-3 produkty zapewniające pełną ochronę przed chwastami. Stosowanie różnych substancji z różnych grup chemicznych ma przeciwdziałać także uodparnianiu się chwastów. 

Na jedno- i dwuliścienne 

Nabiera to szczególnego znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę, że obecnie zarejestrowanych jest ok. 50 preparatów zawierających jako substancję czynną tylko nikosulfuron. Zwalcza on fiołka polnego, gorczycę polną, gwiazdnicę wielokwiatową, jasnotę purpurową, przytulię czepną, rdest powojowaty, szarłat szorstki, tasznika pospolitego, tobołki polne, żółtlicę drobnokwiatową, a także chwasty prosowate i perz. Ten ostatni wymaga zastosowania wyższej dawki. Perz jest skutecznie zwalczany także przez rimsulfuron i przez mieszaninę foramsulfuronu z jodosulfuronem metylosodowym, które zwalczają ponadto chwasty prosowate i dwuliścienne. Z dwuliściennymi i prosowatymi poradzi sobie też m.in.: dikamba + tritosulfuron, izoksaflutol + tienkarbazon metylu, petoksamid+terbutyloazyna, mezotrion, sulkotrion, czy tembotrion. Zakres zwalczanych przez nie chwastów jest różny, więc przed zakupem środków należy dokładnie go przeanalizować, porównując z gatunkami występującymi na polu. 

Do powschodowego zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy firmy polecają:

Adama Polska

Sulcotrek 500 SC – najnowszy i niepowtarzalny herbicyd do powschodowego stosowania w uprawie kukurydzy – zachwala preparat firma Adama Polska. Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne: sulkotrion (173 g/l) i terbutylazynę (327 g/l), które działają głównie na chwasty dwuliścienne. Produkt zapewnia dużą niezależność stosowania od warunków wilgotnościowych gleby, gwarantuje szybki efekt chwastobójczy i zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu. Ma szerokie okno aplikacyjne – od jednego do sześciu liści kukurydzy, dzięki czemu zapewnia elastyczność w stosowaniu i tworzeniu kompleksowej ochrony herbicydowej kukurydzy.

BASF

Mocarz 75 WG to preparat zwalczający szerokie spektrum chwastów dwuliściennych na plantacjach kukurydzy w terminie powschodowym. Produkt należy stosować w dawce 0,2 kg/ha, zawsze z adiuwantem olejowym, kiedy rośliny kukurydzy znajdują się w fazie BBCH 12-15, a chwasty w pełni wzeszły i osiągnęły fazę 2-4 liści. W przypadku występowania chwastów jednoliściennych, np. chwastnicy jednostronnej, konieczny będzie dodatek 40 g nikosulfuronu, z którym Mocarz 75 WG wraz z adiuwantem tworzą kompletne rozwiązanie zwalczające chwasty jedno- i dwuliścienne.

Firma BASF ma też w ofercie herbicyd do stosowania w terminie przedwschodowym, zaraz po siewie kukurydzy – Wing P 462,5 EC. Preparat zwalcza najczęściej występujące na plantacjach chwasty, w tym komosę białą, szarłat szorstki, rdest powojowy oraz chwastnicę jednostronną.

Bayer

Adengo 315 SC – jeden produkt, jeden zabieg, a plantacja wolna od chwastów przez cały sezon – prezentuje preparat firma Bayer. Adengo 315 SC to herbicyd polecany do stosowania doglebowego lub nalistnego, najczęściej w wariancie przedwschodowym: po siewie kukurydzy, ale przed jej wschodami (BBCH 00-09) lub tuż po wschodach do końca fazy dwóch liści (BBCH 10-12). Zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych: tienkarbazon metylu (90 g/l) oraz izoksaflutol (225 g/l), które zwalczają chwasty prosowate i jednoroczne chwasty dwuliścienne. Środek polecany jest w dawce 0,33-0,44 l/ha.

Natomiast Maister Power 42,5 OD to zalecany w wariancie powschodowym preparat do zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego), który bazuje na trzech substancjach aktywnych: foramsulfuron 31,5 g/l, tienkarbazon metylu 10 g/l, jodosulfuron metylosodowy 1 g/l. Dawka i termin stosowania herbicydu zależą od technologii, jaką wybierze plantator. W przypadku jednorazowego zabiegu firma Bayer poleca dawkę 1,25-1,5 l/ha, w fazie 4-6 liści kukurydzy. Natomiast w dawkach dzielonych, należy wykonać dwa zabiegi, każdy w dawce 0,75 l/ha, w fazie od dwóch do ośmiu liści, z odstępem między zabiegami 7-10 dni. 

Ciech Sarzyna

Nikosar 060 OD (nikosulfuron) to herbicyd do powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych o szerokim oknie aplikacji – od dwóch do ośmiu liści kukurydzy (BBCH 12-18). W zależności od presji chwastów Nikosar 060 OD zaleca się stosować w dawce 0,5-0,7 l/ha. Zwalcza szerokie spektrum chwastów, m.in. chwastnicę jednostronną, przytulię czepną, szarłat szorstki. Stosowany łącznie z innymi herbicydami zwiększa efektywność ochrony herbicydowej kukurydzy. 

Juzan 100 SC (mezotrion) ma szerokie okno aplikacyjne – od dwóch do ośmiu liści kukurydzy (BBCH 12-18) oraz zakres dawek od 0,75 do 1,5 l/ha, co daje możliwość wykorzystania wszystkich właściwości herbicydu. Firma rekomenduje stosowanie preparatu łącznie z herbicydem Nikosar 060 OD. Mieszanina zwalcza szerokie spektrum najbardziej uciążliwych chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawach kukurydzy. Dawki obydwu produktów należy dostosować do stanu zachwaszczenia plantacji.

DuPont Poland

Colombus 51 WG (mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron) to wygodne i kompletne rozwiązanie na chwasty jedno- i dwuliścienne, m.in. na chwastnicę jednostronną, perz właściwy, włośnicę zieloną, chwasty rumianowate, komosę białą, psiankę czarną, przytulię czepną, rdest kolankowaty, rdest plamisty oraz szarłat szorstki. Preparat o niespotykanym połączeniu trzech uzupełniających się substancji aktywnych, z dwoma odmiennymi mechanizmami działania i praktyczną formulacją, o długim terminie stosowania (2-8 liści kukurydzy), zalecany jest w dawce 330 g/ha + Trend w stężeniu 0,1 proc.

Hector Max 66.5 WG (dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron) zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne, w tym chwastnicę jednostronną, perz właściwy, bodziszka drobnego, chwasty rumianowate, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, rdest plamisty oraz szarłat szorstki. Do stosowania w fazie 2-6 liści kukurydzy, w dawce 330-440 g/ha + Trend w stężeniu 0,1 proc. Herbicyd zawiera trzy substancje aktywne o dwóch odmiennych mechanizmach działania. Ma wygodną formulację i możliwość dopasowania dawki do zachwaszczenia.

FMC

Successor Tx 487,5 SE zapewnia plantacji kukurydzy dobry start, ponieważ pozwala na wczesną eliminację konkurencji chwastów jedno- i dwuliściennych. Zawiera unikalną substancję aktywną – petoksamid (300 g/l) połączony z terbutyloazyną (187,5 g/l). Obydwa składniki działają nalistnie i odglebowo, zapobiegając wtórnemu zachwaszczeniu plantacji. Preparat sprawdza się zarówno solo, jak i w mieszaninach. Posiada rejestrację do stosowania po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09) oraz od fazy 1-4 liści kukurydzy (BBCH 10–14), co pozwala na elastyczny dobór terminu oprysku. Maksymalna dawka, w której może być stosowany wynosi 4 l/ha. Wartymi uwagi partnerami do mieszania z preparatem Successor Tx 487,5 SE są środki Border 100 SC oraz Innovate 240 SC.

Innovate 240 SC jest najsilniej skoncentrowanym herbicydem kukurydzianym zawierającym nikosulfuron (240 g/l), o wysokiej jakości płynnej formulacji. Skutecznie i w bezpieczny sposób likwiduje chwasty jednoliścienne i wiele dwuliściennych. Należy stosować go w fazie 2-6 liści kukurydzy, w maksymalnej dawce 0,2 l/ha.  

Border 100 SC jest dopełnieniem zabiegów herbicydowych w kukurydzy. Dzięki zawartości mezotrionu poszerza listę zwalczanych chwastów i wydłuża ochronę przed wtórnym zachwaszczeniem. Zwalcza chwasty dwuliścienne i ogranicza występowanie gatunków jednoliściennych. Zalecany termin stosowania to faza od jednego do ośmiu liści kukurydzy. Preparat jest więc doskonałym komponentem do mieszanek z herbicydem Successor Tx 487,5 SE oraz Innovate 240 SC.

Nufarm Polska

Pakiet Nagano Active Combo to nowa broń w walce z chwastami w kukurydzy. W jego skład, oprócz znanego preparatu Ikanos 040 OD zawierającego nikosulfuron (zwalcza głównie chwasty jednoliścienne), wchodzi również preparat Nagano 200 OD, który jest gotową, unikalną na polskim rynku mieszaniną dwóch znanych z wysokiej skuteczności zwalczania chwastów dwuliściennych substancji aktywnych: mezotrionu i bromoksynilu. Pierwsza z nich działa nalistnie oraz doglebowo, a bromoksynil wykazuje bardzo szybkie działanie kontaktowe. Nagano Active Combo zapewnia bardzo szybkie zwalczanie pełnego spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych.

Sumi Agro

Raikiri 100 SC to bezpieczny dla kukurydzy herbicyd, którego substancją aktywną jest mezotrion (100 g/l), pobierany głównie przez liście chwastów, ale także przez korzenie. Preparat ma szerokie okno aplikacyjne – od dwóch do ośmiu liści kukurydzy (BBCH 12-18). W podobnej fazie powinny znajdować się również chwasty, najlepiej jednak, gdy mają cztery liście. Środek zaleca się stosować w dawce 0,75-1,5 l/ha. W maksymalnej dawce zwalcza chwastnicę jednostronną, fiołka polnego, gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, psiankę czarną oraz samosiewy rzepaku.

Nisshin 040 SC – środek na bazie nikosulfuronu (40 g/l), przeznaczony jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych (szarłatu szorstkiego, tasznika pospolitego oraz komosy białej). Preparat należy stosować w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17), w dawce 1 l/ha. Przy czym chwastnica jednostronna powinna znajdować się w fazie od trzech liści do końcowego etapu krzewienia. W przypadku rocznych chwastów dwuliściennych zabieg należy wykonać gdy ponad 50 proc. z nich znajduje się w fazie 2-4 liści. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów firma poleca zastosowanie preparatu razem ze środkiem Raikiri 100 SC.

Syngenta

Lumax 537,5 SE to herbicyd selektywny o działaniu układowym zawierający trzy substancje aktywne należące do różnych grup chemicznych, co poszerza zakres zwalczanych chwastów, a także zabezpiecza przed powstawaniem odporności. Są to: terbutylazyna (187,5 g/l), mezotrion (37,5 g/l) oraz s-metolachlor (312,5 g/l). Środek przeznaczony jest do przedwschodowego oraz wcześnie powschodowego (do trzech liści) zwalczania najważniejszych chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy, w tym chwastnicy jednostronnej, fiołka polnego oraz szarłatu szorstkiego. Zalecany w dawce 3,5-4 l/ha, można go stosować tylko raz w sezonie wegetacyjnym.

Elumis 105 OD jest kompletnym herbicydem powschodowym o szerokim oknie aplikacyjnym – od dwóch do ośmiu liści kukurydzy, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych, a także dwuliściennych. Nowoczesna formulacja (OD) gwarantuje pełne pokrycie chwastów oraz skuteczność działania nawet w trudnych warunkach. Produkt bazuje na dwóch selektywnych substancjach aktywnych:  nikosulfuronie (30 g/l) oraz mezotrionie (75 g/l). Polecany jest w dawce 1-1,5 l/ha, tylko raz w sezonie wegetacyjnym.

Zebrała Alicja Siuda

 

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat