Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Rekomendacje firm
Odmiany rzepaku ozimego 

Firmy hodowlane oraz dystrybucyjne polecają następujące odmiany rzepaku ozimego: 

Ampol-Merol

Aquila – odmiana mieszańcowa hodowli Limagrain o wybitnej zimotrwałości i bardzo dobrej odporności na choroby (zawiera gen Rlm7). Bardzo wysoko plonuje, co potwierdzono w doświadczeniach. Wykazuje też bardzo wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

PT234 – odmiana mieszańcowa hodowli Pioneer, której tradycyjny typ wzrostu oraz zrównoważony rozwój jesienny zapewniają bardzo dobrą zimotrwałość. W doświadczeniach, ale i na plantacjach towarowych, potwierdzono jej bardzo dużą odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Zalecana do siewu w terminie optymalnym, ale toleruje także niewielkie opóźnienia. To jedna z najwyżej plonujących odmian z palety firmy Pioneer. 

Annabella - odmiana mieszańcowa o średniej wysokości roślin oraz średnim terminie dojrzewania. Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości i wysokim poziomie plonowania (104 proc. COBORU). Posiada gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych Rlm7. 

Bayer

InV1022 jest pierwszym mieszańcem rzepaku ozimego, który firma Bayer zaczęła sprzedawać dwa lata temu pod marką InVigor. Największą zaletą tej odmiany jest bardzo wysokie plonowanie w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. W badaniach COBORU w latach 2014-17 plonowała na poziomie 113 proc. wzorca. Bardzo dobrze znosi trudne warunki zimowe i posiada silne zdolności regeneracyjne.

InV1165 jest nową odmianą mieszańcową rzepaku ozimego, zarejestrowaną w Polsce w zeszłym roku. Plony na poziomie 114 proc. wzorca w latach 2015-17 plasują ją w ścisłej czołówce najlepiej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Ma bardzo dobry wigor jesienny i wykazuje przydatność do uprawy na różnych typach gleb, w tym również na glebach mozaikowych. Bardzo mocną stroną tej odmiany jest jej zimotrwałość. Tylko 7 proc. martwych roślin po zimie 2015-16 w doświadczeniach rejestrowych COBORU zapewnia jej drugą pozycję w rankingu odmian o najlepszym przezimowaniu. 

InV1024 – odmiana z grupy InVigor wprowadzona do oferty w zeszłym roku. Jej doskonała zimotrwałość, wysokie zaolejenie oraz podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (zawiera gen Rlm7) to zalety, które z pewnością przekonają rolników do tego mieszańca. 

Caussade

Memori CS to odmiana mieszańcowa, średniopóźna, która ze względu na bardzo wysoki potencjał plonowania znalazła się w czołówce najwyżej plonujących odmian w badaniach rejestrowych COBORU w 2016 i w 2017 r. Równie wysokie wyniki uzyskała w pozostałych krajach Europy (Francja, Niemcy, Czechy, Ukraina, Białoruś, Węgry, Bułgaria). Jej zaletą jest także wyjątkowo wysoka zimotrwałość roślin oraz doskonała tolerancja na choroby grzybowe.

Zakari CS to odmiana populacyjna, średniowczesna. Caussade Semences oprócz hodowli odmian mieszańcowych intensywnie rozwija również badania poświęcone tworzeniu wydajnych odmian populacyjnych. Efektem tych prac jest rejestracja odmiany Zakari CS z nowej linii genetycznej o potencjale porównywalnym do odmian mieszańcowych i plonach dochodzących do 60 dt/ha. Odmiana sprawdza się w każdych warunkach klimatyczno-glebowych.

Sirtaki CS – odmiana mieszańcowa, średniowczesna. W trakcie trzyletnich badań rejestrowych prowadzonych w Polsce, poziom jej plonowania każdorazowo przewyższał odmiany wzorcowe. Wysokie i powtarzalne wyniki COBORU (110 proc., 109 proc., 107 proc. wzorca) świadczą o maksymalnej wydajności tej odmiany, a przede wszystkim o stabilności plonowania Jej intensywny jesienny rozwój i silny wigor dają możliwość wysiewu na wszystkich stanowiskach, również w opóźnionych terminach.

Chemirol

Kuga to odmiana mieszańcowa, która wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania, co potwierdziły badania porejestrowe COBORU z 2016 r., w których plonowała średnio na poziomie 130 proc. wzorca. Ważną zaletą odmiany jest jej znakomita zimotrwałość. Według badań rynkowych agencji Kleffmann, w zeszłym roku odmiana Kuga odnotowała największy udział w rynku odmian mieszańcowych rzepaku ozimego.

Vapiano jest odmianą populacyjną o bardzo dobrej adaptacji do różnych kompleksów glebowych. Charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania oraz dobrą zdrowotnością. Warto podkreślić też jej podwyższoną tolerancję na opóźniony terminu siewu, znakomite możliwości regeneracyjne po zimie oraz wczesny termin kwitnienia i dojrzewania roślin. 

ES Cesario – jest odmianą mieszańcową, której najważniejszymi cechami są: wczesny początek kwitnienia oraz wczesna do średniowczesnej dojrzałość techniczna do zbioru, bardzo dobra zdrowotność oraz wysokie i stabilne plonowanie, potwierdzone w badaniach rejestrowych COBORU (średni plon nasion na poziomie 113 proc. wzorca w latach 2014-2016). Odmiana posiada gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych RLM7. 

Euralis

ES Imperio jest odmianą mieszańcową wpisaną do Krajowego Rejestru Odmian w 2016 r. Łączy wysoki potencjał plonowania z bardzo dobrą zimotrwałością. W niekorzystnym pod względem pogody 2015 r. była najwyżej plonującą odmianą w doświadczeniach rejestrowych (58 dt/ha). Jej średni plon nasion z dwóch lat badań rejestrowych (2014-15) wyniósł 59,1 dt/ha. Plonuje stabilnie we wszystkich rejonach oraz latach badań. W doświadczeniach porejestrowych w 2017 r. dała 49,4 dt/ha (123 proc. wzorca). Posiada wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych, uwarunkowaną genem Rlm7.

ES Cesario to odmiana mieszańcowa, wpisana do KR w 2016 r. Jej średni plon z dwóch lat doświadczeń rejestrowych (2014-15) wyniósł 58,4 dt/ha. W ocenie COBORU, to jedna z najlepiej zimujących odmian. Po trudnej zimie 2015/16 przetrwało 81 proc. roślin. ES Cesario to odmiana o  średniowczesnym terminie kwitnienia i wczesnym dojrzewania. Szczególnie korzystnie wypada w lokalizacjach o dużym potencjale plonowania. Charakteryzuje się wysoką odpornością na suchą zgniliznę kapustnych, uwarunkowaną genem Rlm7. W doświadczeniach porejestrowych w 2017 r. dała 46,9 dt/ha (117 proc. wzorca). 

ES Barocco – odmiana mieszańcowa wpisana do krajowego rejestru w 2017 r. Stanowi połączenie wysokiego i stabilnego poziomu plonowania z doskonałą zimotrwałością – 94 proc. roślin zimujących (2015-2016). W latach 2015-2017 plonowała na poziomie 121 proc. wzorca. To odmiana o dużej zawartości tłuszczu (47,4 proc.) i białka (38,3 proc. w suchej masie beztłuszczowej). Odmiana wyróżnia się doskonałą zdrowotnością, w tym podwyższoną tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych (obecność genu Rlm7). Jest przeznaczona do uprawy na wszystkich typach gleb. 

HR Strzelce

Copernicus to nowa odmiana mieszańcowa doskonale przystosowana do polskich warunków, o bardzo wysokim potencjale plonowania (do 137 proc. wzorca). Wyróżnia się szybkim rozwojem roślin po siewie, wysoką zimotrwałością (potwierdzoną w doświadczeniach COBORU) oraz dobrą odpornością na choroby grzybowe. Bardzo dobrze sprawdza się w uprawie na glebach lżejszych. Wysoka masa tysiąca nasion umożliwia zastosowanie punktowej technologii siewu.

Chrobry to odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym w latach plonie, wywodząca się z bezpośredniej krzyżówki z odmianą Monolit. Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian rzepaku ozimego w Polsce, co potwierdziła zima 2015/16, po której Chrobry uplasował się w ścisłej czołówce najlepszych odmian. Ma niskie wymagania glebowe.   

Monolit – odmiana populacyjna o dużej elastyczności względem warunków pogodowych, co wpływa na jej wierność plonowania. Wyróżnia się bardzo dobrą mrozoodpornością, którą potwierdziły ostatnie zimy. Bardzo istotną cechą tej odmiany są niskie wymagania glebowe. Monolit może być z powodzeniem uprawiany na glebach lżejszych i mozaikowatych. 

KWS

Umberto KWS – odmiana mieszańcowa z katalogu wspólnotowego (2017), przeznaczona na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku, o dość szybkim rozwoju jesiennym i bardzo wysokiej mrozoodporności. Reprezentuje najnowocześniejszą genetykę KWS opartą na technologi S-POD (podwyższona odporność na osypywanie). Odmiana charakteryzuje się poligeniczną odpornością na suchą zgniliznę kapustnych – geny Rlm3 i Rlm7. To pierwsza odmiana w Polsce o takiej kombinacji cech. W badaniach COBORU w 2016 r. osiągała plon przekraczający 121 proc. wzorca.

Stefano KWS – odmiana mieszańcowa zarejestrowana w Polsce w 2017 r., przeznaczona na typowe i przeciętne gleby. Buduje potężną rozetę z nisko osadzonym stożkiem wzrostu, co sprzyja dobremu przezimowaniu roślin. Wytwarza pokaźną biomasę oraz dużą liczbę rozgałęzień produktywnych. Odmiana opiera się na technologii S-POD. Charakteryzuje się monogeniczną odpornością na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2016 i w 2017 r. osiągnęła najwyższy plon. 

Sergio KWS - odmiana mieszańcowa wpisana do krajowego rejestru w 2017 r., przeznaczona na typowe i przeciętne gleby, wykazująca elastyczność względem terminu siewu. Dość szybko rozwija się jesienią, ma dobrą zimotrwałość, a wiosną w sposób średnio szybki startuje z wegetacją. W doświadczeniach łanowych KWS, odmiana osiągnęła najwyższy średni plon spośród wszystkich badanych lokalizacji. Posiada cechę S-POD oraz gen Rlm7. 

Limagrain

LG Architect to pierwsza na polskim rynku odmiana mieszańcowa z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy TuYV, zarejestrowana w 2017 r., średniowczesna. LG Architect łączy w sobie kilka wyjątkowych cech, w tym wysoką mrozoodporność oraz bardzo dużą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Na tle innych odmian mieszańcowych wyróżnia się bardzo wysokim poziomem plonowania, co potwierdziły badania COBORU. W badaniach rejestrowych 2015-17 zajęła pod tym względem pierwsze miejsce (52,9 dt/ha). W 2016 r. była numerem jeden jeśli chodzi o przezimowanie.

Archimedes HR – odmiana mieszańcowa wczesna, zarejestrowana w Polsce w 2016 r. Jedna z najnowszych i najbardziej innowacyjnych odmian o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty na polskim i europejskim rynku. Oprócz tego wykazuje odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7 oraz bardzo dużą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Bardzo wysoko plonuje. W badaniach rejestrowych COBORU w latach 2014-16 dała średnio 49,48 dt/ha. Sprawdza się na słabszych stanowiskach. 

LG Alasco – to nowa odmiana mieszańcowa zarejestrowana w Polsce w 2017 r. o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty, co potwierdziły badania Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Charakteryzuje się wyjątkowym potencjałem plonowania oraz bardzo wysoką mrozoodpornością. Toleruje warunki stresowe i bardzo dobrze sprawdza się w uprawie uproszczonej. Cechuje się dobrą zdrowotnością oraz bardzo dobrą odpornością na wyleganie, pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju w warunkach infekcji kiły kapusty. 

Monsanto/Dekalb

DK Extime – odmiana mieszańcowa średniowczesna z katalogu wspólnotowego (2017). Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania. W doświadczeniach łanowych Monsanto Polska w 2017 r., najwyższe plony osiągnęła w miejscowości Pniewy – 5,46 t/ha i Głubczyce – 5,17 t/ha. Charakteryzuje się bardzo dobrym rozwojem roślin jesienią oraz doskonałą zimotrwałością. Posiada bardzo wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7 i Rlm3) oraz podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

DK Extract – odmiana mieszańcowa średniowczesna z KR (2016). W doświadczeniach PDO COBORU 2017 plonowała na poziomie 5,01 t/ha (114 proc. wzorca). Cechuje się optymalnym tempem wzrostu w okresie jesiennym oraz bardzo wysoką stabilnością plonowania w różnych warunkach glebowych. Wyróżnia ją bardzo dobra zimotrwałość oraz tolerancja na choroby (sucha zgnilizna kapustnych – gen Rlm7 i choroby podstawy łodygi). Posiada podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.   

DK Platinium – odmiana mieszańcowa, średniowczesna z krajowego rejestru (2016), tolerancyjna na kiłę kapusty, co zapewnia ochronę przed utratą plonu na zainfekowanych stanowiskach glebowych. W doświadczeniach PDO COBORU w 2017 r. osiągnęła plony na poziomie 4,64 t/ha (105 proc. wzorca). Jej rośliny rozwijają się jesienią w optymalnym tempie przyjmując odpowiedni pokrój. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością, nie wylega. Posiada również podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. 

Obrol

Graf to odmiana mieszańcowa firmy Monsanto, dobrze plonująca na terenie całego kraju. Jej średni plon w latach 2015-16 według COBORU wyniósł 110 proc. wzorca. Odmiana średniowczesna i średniowysoka, odporna na wyleganie i choroby grzybowe, zwłaszcza na czerń krzyżowych. Cechuje się szybkim wzrostem jesienią i dobrą zimotrwałością. Uprawiana nie tylko w Polsce, także w Austrii, Niemczech, Czechach i na Węgrzech.

Harry to odmiana populacyjna hodowli Saatzucht Donau, dobrze plonująca na terenie całego kraju, również na słabszych glebach. Jej średni plon w badaniach COBORU w latach 2015-16 wyniósł 102 proc. wzorca. Odmiana średniowczesna, niska, odporna na wyleganie, tolerancyjna na okresowe niedobory wody, bardzo dobrze zimująca, odporna na czerń krzyżowych. Uprawiana w Polsce, w Austrii, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji. 

Berny – odmiana populacyjna hodowli Saatzucht Donau, wczesna, nadająca się do uprawy w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. W 2016 r. w badaniach COBORU (stacja Tarnów) plonowała na poziomie 39,6 dt/ha – 109 proc. wzorca. Odmiana średnio wysoka o dobrej odporności na choroby, szczególnie na szarą pleśń, a także o dobrej zimotrwałości. Uprawiana w Polsce, Austrii, Czechach i na Węgrzech. 

Osadkowski

SY Florian – odmiana mieszańcowa firmy Syngenta, wpisana do katalogu wspólnotowego w 2018 r. Znajduje się w drugim roku badań rejestrowych COBORU, z dużymi szansami na rejestrację w 2019 r. Odmiana o średnim terminie kwitnienia oraz dojrzewania. W badaniach COBORU z 2017 r. znajdowała się w czołówce najwyżej plonujących odmian, osiągając średnio 50,9 dt/ha. Sprawdza się w różnych warunkach. Bez wątpienia, na jej wysoki potencjał plonowania wpływa bardzo wysoka tolerancja na choroby, ze szczególnym uwzględnieniem suchej zgnilizny kapustnych.

SY Ilona to najnowsza odmiana populacyjna hodowli Syngenta. W badaniach COBORU z lat 2015-17 plonowała na poziomie dobrych odmian mieszańcowych. Ze względu na ponadprzeciętny potencjał plonotwórczy została wzorcem w badaniach PDO. Do największych jej zalet należy bardzo dobra zimotrwałość, wysoka MTZ oraz bardzo dobra zdrowotność, szczególnie na zgniliznę twardzikową. Odmiana toleruje słabsze gleby. Cechuje się średnim terminem kwitnienia i dojrzewania. 

Acapulco – odmiana mieszańcowa hodowli Limagrain, zarejestrowana w Polsce w 2016 roku. Najważniejszą jej cechą jest rekordowy potencjał plonowania. W ciągu dwóch lat badań rejestrowych w COBORU (2014-2015), Acapulco plonowała średnio na poziomie 5,85 t/ha (125 proc. wzorca). Potencjał plonotwórczy buduje dzięki bardzo dobrej zdrowotności (gen Rlm 7 podwyższający odporność na suchą zgniliznę kapustnych) oraz zwiększonej odporności na osypywanie nasion w końcowym okresie wegetacji. Odmiana o średniowczesnym terminie kwitnienia oraz dojrzewania. Polecana jest do uprawy na glebach średnich i dobrych, na terenie całego kraju. Szczególnie wysokie plony odnotowano w rejonie V (120 proc. wzorca).

Pioneer

PX126 – mieszańcowa odmiana rzepaku półkarłowego Maximus, średniopóźna, o bardzo dobrej zimotrwałości oraz silnym wiosennym wigorze. Jako odmiana półkarłowa cechuje się bardzo dobrą odpornością na wyleganie oraz intensywnym rozwojem pędów bocznych. Wyniki doświadczeń potwierdziły jej bardzo wysoki potencjał plonowania, odporność na suchą zgniliznę kapustnych oraz wysoki poziom zaolejenia. Polecana do uprawy na stanowiskach od średnich do bardzo dobrych, również w technologii strip-till.

PT271 – najnowsza odmiana mieszańcowa rzepaku o wysokim potencjale plonowania oraz poziomie zaolejenia. Średniopóźna, o dobrym rozwoju jesiennym oraz dużych możliwościach regeneracyjnych po zimie. Jej średniowysokie rośliny wyróżniają się zimotrwałością i odpornością na wyleganie. Odmiana ma także podwyższoną odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Polecana zarówno do terminowych, jak i opóźnionych siewów przy zachowaniu odpowiedniej obsady. 

PT242 – kiłoodporna, mieszańcowa odmiana rzepaku polecana do uprawy na stanowiskach zainfekowanych bądź zagrożonych kiłą kapusty. Posiada przy tym bardzo wysoki potencjał plonowania. Charakteryzuje się silnym systemem korzeniowym i bardzo dobrą architekturą łanu. Odmiana średniopóźna, polecana na stanowiska od średnich do bardzo dobrych.

Polskie Składy Rolne

Archibald – odmiana mieszańcowa o wysokim potencjale plonowania, bardzo dobrej zimotrwałości i podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Cechuje się bardzo wysoką odpornością na suchą zgniliznę kapustnych, dzięki obecności genu Rlm7. Odmiana o średnim wigorze jesiennym, bez tendencji do nadmiernego wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą. Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Oriolus – odmiana mieszańcowa, niska i bardzo odporna na wyleganie, dzięki czemu omłot jest łatwiejszy, a koszty zbioru niższe. Jej duży wigor sprawia, że toleruje opóźnienia w siewie i bardzo dobrze zimuje. Natomiast dzięki wczesnemu kwitnieniu i ograniczonej masie zielonej doskonale radzi sobie z niedoborem wody i niższym nawożeniem azotowym, zachowując przy tym stabilny plon. 

Jumper – odmiana mieszańcowa o wysokim potencjale plonowania oraz bardzo dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się też bardzo dobrym wigorem jesiennym, dzięki czemu nadaje się do opóźnionych siewów. Siany w optymalnym terminie wymaga dobrej regulacji pokroju jesienią. Termin kwitnienia i dojrzewania średniopóźny. Najwyższe plony daje przy pełnej technologii uprawy. Rekomendowana na stanowiska średnie i dobre. 

RAGT

RGT Trezzor to odmiana mieszańcowa średniowczesna z katalogu wspólnotowego (2014), o bardzo wysokiej przydatności dla przemysłu olejarskiego. Zalecana na wszystkie stanowiska glebowe. W cyklu doświadczeń wykazała dużą tolerancję na wirusa żółtaczki rzepy. Jej doskonale rozwinięty system korzeniowy zapewnia najwyższy potencjał plonowania. Odmianę cechuje wysoka tolerancja na niskie temperatury oraz wysoka odporność na wyleganie. RGT Trezzor to połączenie stabilnego plonu i zdrowotności. 

RGT Jacuzzi – odmiana średniowczesna z katalogu wspólnotowego (2016) o wysokim poziomie plonowania, co potwierdziły badania COBORU. Posiada poligeniczną odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Średniowysoka o dużej odporności na wyleganie. Zalecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych, a zwłaszcza tych najsłabszych. Jej bardzo silnie rozwinięty system korzeniowy umożliwia doskonałe przystosowanie do złych warunków klimatyczno-glebowych. Odmiana o bardzo wysokim zaolejeniu nasion. Cechuje się bardzo silnym wzrostem jesiennym, dzięki czemu nadaje się do opóźnionych siewów. 

RGT Arazzo – wczesna odmiana mieszańcowa z katalogu wspólnotowego (2013) o wysokim i stabilnym plonie nasion i oleju. Jest doskonałą propozycją nie tylko na bardzo dobre gleby, ale także na lekkie i średnie stanowiska z okresowymi niedoborami wody. Jej wyjątkowa zdrowotność i dobry rozwój jesienny pozwalają w miarę możliwości ograniczyć stosowanie fungicydów w tym okresie. Polecana do wysiewu w terminach wczesnych i optymalnych na terenie całego kraju. 

Rapool

Atora to zarejestrowana w 2015 r. odmiana mieszańcowa, stabilnie i wysoko plonująca, niezależnie od warunków klimatycznych, tolerancyjna na okresowe susze. Buduje silny system korzeniowy. Może być uprawiana na różnych stanowiskach, od słabszych do bardzo dobrych. Szybko rozwija się jesienią, dlatego można ją wysiewać w lekko opóźnionym terminie. Jest wysoce zimotrwała, co potwierdziły badania COBORU. Wykazuje też bardzo wysoką tolerancję na choroby rzepaku, w tym na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana średniowczesna w kwitnieniu oraz średniopóźna w szybkości dojrzewania.

Prince to najnowszy mieszaniec pośród szerokiej gamy produktów firmy Rapool. Odpowiada na zapotrzebowanie plantatorów poszukujących do uprawy odmian stabilnie i wysoko plonujących (średnio 117 proc. wzorca w badaniach rejestrowych), odpornych, zimotrwałych i tolerancyjnych na stresy abiotyczne. Odmiana posiada poziomą, jednogenową odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Jej nasiona mają wysoką zawartość oleju, a rośliny wysoki wigor początkowy. 

Croquet – najnowsza propozycja w segmencie odmian kiłoodpornych. Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2016 r. we Francji. Cechuje się bardzo szybkim rozwojem jesienią. Sprawdza się w optymalnych, jak i opóźnionych terminach siewów. Można ją uprawiać na wszystkich rodzajach gleb, na których wystąpiło porażenie patogenem kiły. Wiosną powoli rozpoczyna wzrost i regenerację, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń przez pojawiające się w tym okresie przymrozki. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Jej dodatkowym atutem jest nowy rodzaj odporności (APR37) na suchą zgniliznę kapustnych, która chroni podstawę łodygi przed infekcją. 

Saatbau

Pantheon to nowa, wysokoplonująca odmiana mieszańcowa (104 proc. wzorca w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2017 r.) cechująca się doskonałym profilem zdrowotności. Dzięki genowi Rlm7 jest bardzo odporna na suchą zgniliznę kapustnych. Jej mocne łuszczyny, o wysokiej odporności na pękanie ograniczają straty plonu. Odmiana ze względu na silny jesienny wigor może być wysiewana w opóźnionych terminach.

Randy – nowa populacyjna odmiana rzepaku ozimego, o bardzo wysokim potencjale plonowania zarówno nasion, jak i tłuszczu. Wysoki jesienny wigor sprawia, że Randy nadaje się do siewów, zarówno w terminie optymalnym, jak i opóźnionym dla danego rejonu. Niska skłonność łuszczyn do pękania „zabezpiecza” przed stratami plonu. Randy wykazuje wysoką zdrowotność. Można ją uprawiać na słabszych stanowiskach. 

 

Jeremy - to nowość wśród odmian populacyjnych. Cechuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania, generowanym przez potężne, dobrze rozgałęzione rośliny. Jeremy nadaje się do siewu w terminie optymalnym oraz wczesnym dla danego regionu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na większość chorób rzepaku, a szczególnie na zgniliznę twardzikową.

Syngenta

SY Iowa to odmiana mieszańcowa zarejestrowana w Polsce w tym roku, wysoko i wiernie plonująca (115 proc. wzorca, COBORU 2016-17), o podwyższonej zawartości tłuszczu. Odmiana o dobrej zimotrwałości, przeciętnych wymaganiach glebowych, wczesnym kwitnieniu i średnim terminie dojrzewania. Jej rośliny są dosyć niskie, posiadają dużą odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7) oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, co zapewnia bezpieczne żniwa.

SY Alibaba to kiłoodporna odmiana mieszańcowa zarejestrowana w tym roku w Polsce, zalecana do uprawy na polach zagrożonych wystąpieniem tej choroby. W doświadczeniach COBORU (2016 i 2017) w warunkach braku porażenia kiłą kapusty plonowała na poziomie 97 proc. wzorca (wzorzec – odmiana bez odporności na kiłę kapusty). SY Alibaba to odmiana średniowczesna i dość niska, o dobrej odporności na wyleganie, mniejszych wymaganiach glebowych i bardzo dobrej zimotrwałości, co znalazło potwierdzanie po ostatniej zimie. 

SY Florida – odmiana mieszańcowa zarejestrowana w Polsce w 2015 r., wysoko lub bardzo wysoko plonująca (118 proc. wzorca, COBORU 2014-2018), o średniej zawartości tłuszczu w nasionach, zimotrwałości, wysokości i odporności na wyleganie. Jej wymagania glebowe nie są wygórowane. Jesienią wykazuje wysoki wigor we wzroście i rozwoju. Jest odporna na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych. Wcześnie kwitnie i dojrzewa. 

Zebrała Alicja Siuda


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat