Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Rekomendacje firm
Ochronią przed chwastami 

Do jesiennego odchwaszczania zbóż ozimych firmy polecają: 

BASF

Pontos to nowy herbicyd przeznaczony do ochrony wszystkich gatunków zbóż ozimych w terminie jesiennym, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29). Jednak optymalny termin jego stosowania przypada na fazę 1-3 liści (BBCH 11-13). Preparat zawiera nową substancję aktywną – pikolinafen oraz znany flufenacet, które dzięki synergii działania zwalczają szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, a także miotłę zbożową i wyczyńca polnego. Zawartość dwóch substancji aktywnych, przede wszystkim nowego pikolinafenu, zwiększa ponadto ochronę przed pojawieniem się odporności. Produkt polecany jest w dawce od 0,5 do 1 l/ha. Wyższą dawkę należy stosować przy zwalczaniu wyczyńca polnego. 

Belchim

Diflanil 500 SC to środek zawierający diflufenikan, pobierany przez liście i częściowo przez korzenie chwastów dwuliściennych. Doskonale zwalcza fiołka polnego, a także gwiazdnicę i tasznika. Należy go zastosować jesienią w dawce 0,3 l/ha, w fazie 2-3 liści pszenicy. Najlepszy efekt chwastobójczy można uzyskać we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, w czasie kiełkowania lub w fazie siewek.

Kolejny herbicyd to Roxy 800 EC, który jako preparat doglebowy można zastosować w pszenicy ozimej bezpośrednio po siewie lub do fazy trzech liści. Zawarty w produkcie prosulfokarb działa najlepiej w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby. Zwalcza wybrane chwasty jedno- i dwuliścienne. Zalecana dawka 2-4 l/ha. 

Ciech Sarzyna

Opal 500 SC to środek systemiczny pobierany przez liście i korzenie chwastów, który bazuje na chlorotoluronie (500 g/l). Polecany do stosowania w pszenicy ozimej zarówno jesienią (BBCH 13-29), jak i wiosną (BBCH 23-30). Ze względu na wysoką skuteczność chwastobójczą w niskich temperaturach, może być stosowany późną jesienią i wczesną wiosną. Stanowi idealny komponent mieszanin opryskowych rozszerzający spektrum zwalczanych chwastów. Chwasty wrażliwe na działanie środka to: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, jasnota purpurowa oraz rumian polny. Natomiast średnio wrażliwe: chaber bławatek i komosa biała. Jesienią preparat polecany jest w dawce 2 l/ha. 

CortevaAgriscience

Bizon (penoksulam + florasulam + diflufenikan) to komfortowy i kompletny herbicyd jesienny do stosowania we wszystkich zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto oraz jęczmień) o wyjątkowej kompozycji trzech substancji aktywnych, o dwóch odmiennych mechanizmach działania na chwasty. Oferuje najwyższą skuteczność zwalczania miotły zbożowej oraz wielu chwastów dwuliściennych, w tym chabra bławatka, przytulii czepnej, maku polnego, jasnoty, przetaczników, fiołków, chwastów rumianowatych, czy samosiewów rzepaku. Polecany w jednej, stałej, niskiej i łatwej do odmierzenia dawce 1 l/ha. Nie wymaga sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami. Ma szerokie okno aplikacji. Optymalnie należy stosować go jesienią w fazie 1-4 liści zbóż. 

FMC

Glean Strong 54 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Preparat stosuje się doglebowo lub nalistnie w celu zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym i życie. Dzięki dodaniu diflufenikanu do chlorosulfuronu skuteczność środka jest zdecydowanie wyższa. Produkt należy stosować na młode, szybko rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Glean Strong 54 WG to gotowy preparat do stosowania przed- i powschodowo jesienią, do fazy krzewienia zbóż.

Glean 75 WG to najpopularniejszy herbicyd jesienny do stosowania w mieszaninach oraz solo. Zwalcza szerokie spektrum chwastów dwu- i jednoliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym i życie. Glean 75 WG jest niezbędny w zwalczaniu samosiewów rzepaku. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów lub na młode, intensywnie rosnące chwasty. Szerokie okno aplikacyjne środka ułatwia organizację zabiegów jesienią. 

Nufarm

Kluczowym problemem w jesiennym odchwaszczaniu zbóż jest miotła zbożowa, z którą poradzą sobie herbicydy Lentipur Flo 500 SC oraz Snajper 600 SC. Pierwszy zawiera chlorotoluron. Może być stosowany w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie oraz jęczmieniu ozimym. Zwalcza nie tylko miotłę zbożową, ale też niektóre chwasty dwuliścienne w tym chabra bławatka (w młodych stadiach rozwojowych). Jesienią, bez względu na fazę oraz występującą odporność miotły zbożowej na sulfonylomoczniki, firma rekomenduje stosowanie preparatu w dawce 2 l/ha. 

Drugim jesiennym herbicydem zbożowym w ofercie firmy Nufarm jest Snajper 600 SC, który oprócz chlorotoluronu zawiera diflufenikan. Preparat stanowi doskonałe rozwiązanie problemu uciążliwej miotły zbożowej oraz wielu chwastów dwuliściennych, w tym fiołka polnego oraz przetaczników. Należy go stosować od fazy szpilkowania pszenicy do końca fazy krzewienia, natomiast w jęczmieniu i pszenżycie od trzeciego liścia do końca krzewienia. Rekomendowana dawka to 1,25-1,5 l/ha. Nufarm od kilku lat poddaje preparat testom polowym w lokalizacjach o skrajnie wysokim zachwaszczeniu różnymi gatunkami. W każdym roku Snajper jest jednym z najlepszych rozwiązań herbicydowych, w porównaniu ze standardami rynkowymi. Zarówno Snajper 600 SC jak i Lentipur Flo 500 SC skutecznie zwalczają biotypy miotły zbożowej odporne na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. 

Syngenta

Boxer 800 EC to znany herbicyd firmy Syngenta przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów, który może być stosowany w większości  gatunków zbóż ozimych (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto). Zawiera prosulfokarb (800 g/l), który jest niezwykle skuteczny w zwalczaniu miotły zbożowej, nawet jej odpornych form. Dodatkowo zwalcza kluczowe chwasty dwuliścienne, m.in.: gwiazdnicę, jasnotę, komosę, przetaczniki i przytulię. Boxer 800 EC stosuje się jesienią doglebowo (przed wschodami chwastów) lub nalistnie (krótko po wschodach chwastów), najpóźniej gdy zboże osiągnie fazę trzech liści. Zalecana dawka preparatu – 2 l/ha – wystarczy do zwalczenia miotły zbożowej. W przypadku odpornych form miotły oraz silnego zachwaszczenia rekomendowana jest maksymalna dawka 3 l/ha. Boxer sprawdza się zarówno w mieszaninach jak i zabiegach sekwencyjnych.

Nowszą generacją herbicydu Boxer 800 EC jest Boxer Evo, który może być stosowany we wszystkich gatunkach zbóż ozimych. Oprócz prosulfokarbu (667 g/l) zawiera diflufenikan (14 g/l). Dzięki połączeniu wzajemnie uzupełniających się substancji aktywnych zwalcza zarówno chwasty jednoliścienne, jak i dwuliścienne, w tym miotłę zbożową, fiołki, samosiewy rzepaku oraz chwasty rumianowate. Boxer Evo może być stosowany jesienią doglebowo (przed wschodami chwastów) lub nalistnie (krótko po wschodach chwastów), najpóźniej gdy zboże osiągnie fazę trzech liści. W zależności od intensywności zachwaszczenia zalecany jest w dawce 3-4 l/ha. 

Zebrała Alicja Siuda

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat