Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś już dopłaty za 2016 r.?
 
Tak, wszystkie
Tak, częściowo
Nie otrzymałem


Aktualności

Niższy czynsz dzierżawny

2010-04-12

Niższy czynsz dzierżawny
Średni czynsz dzierżawny w ubiegłym roku dla nowo zawieranych umów wyniósł 5,8 dt pszenicy za 1 ha (przy cenie pszenicy wg GUS: 51,39 zł/dt w I półroczu i 46,49 zł/dt w II półroczu 2009 r.).

Był on niższy od czynszu uzyskanego w ostatnich dwóch latach, ale wyższy od notowanego do roku 2006. W latach ubiegłych czynsz dzierżawny za 1 ha gruntów dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosił odpowiednio: 2004 r. – 3,5 dt pszenicy/ha, 2005 r. – 3,8 dt, 2006 r. – 4,0 dt, 2007 – 6,7 dt, 2008 r. – 6,9 dt.

W ub. roku Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła nieruchomości o powierzchni 19 142 ha, podpisując 1510 umów. Najwięcej, bo ponad 3,7 tys. ha wydzierżawiła w woj. zachodniopomorskim, 2,7 tys. ha w woj. dolnośląskim oraz 2,5 tys. ha w woj. lubuskim. Najmniej w województwach: łódzkim – 11 ha, mazowieckim – 28 ha, podlaskim – 182 ha i świętokrzyskim – 185 ha.

Rozkład dzierżawionych powierzchni w grupach obszarowych jest odwrotnie proporcjonalny do rozkładu liczby umów w tych grupach. W 2009 r. najwięcej umów dzierżawy zawarto na nieruchomości do 10 ha – 1005, najmniej na powierzchnię powyżej 300 ha – 2.

Transakcje dzierżawy od 10 do 100 ha obejmowały powierzchnię ponad 13 tys. ha. Natomiast umowy na dzierżawy do 1 ha, których było 396 dotyczyły powierzchni ponad 170 ha.

W ostatnim okresie w procesie rozdysponowania gruntów obserwuje się spadek znaczenia dzierżawy. Mimo to jest ona najważniejszą formą rozdysponowania nieruchomości stosowaną przez ANR, gdyż obejmuje trzy czwarte powierzchni gruntów pozostających w Zasobie. Nietrudno więc zauważyć, że w przyszłości sprzedaż opierać się będzie na gruntach pochodzących z dzierżaw.

Rzecznik prasowy Agencji Nieruchomości Rolnych


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone