Advertisement

Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnieAgroenergetyka


Sonda
Dla jakich gospodarstw rolnych ubiegły rok był najlepszy?
 
produkujących mleko
produkujących trzodę
produkujących bydło mięsne
produkujących owce
produkujących zboża
produkujących kukurydzę
produkujących buraki cukrowe
produkujących ziemniaki
produkujących rzepak
produkujących warzywa lub owoce


Aktualności

Niższy czynsz dzierżawny

2010-04-12

Niższy czynsz dzierżawny
Średni czynsz dzierżawny w ubiegłym roku dla nowo zawieranych umów wyniósł 5,8 dt pszenicy za 1 ha (przy cenie pszenicy wg GUS: 51,39 zł/dt w I półroczu i 46,49 zł/dt w II półroczu 2009 r.).

Był on niższy od czynszu uzyskanego w ostatnich dwóch latach, ale wyższy od notowanego do roku 2006. W latach ubiegłych czynsz dzierżawny za 1 ha gruntów dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosił odpowiednio: 2004 r. – 3,5 dt pszenicy/ha, 2005 r. – 3,8 dt, 2006 r. – 4,0 dt, 2007 – 6,7 dt, 2008 r. – 6,9 dt.

W ub. roku Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła nieruchomości o powierzchni 19 142 ha, podpisując 1510 umów. Najwięcej, bo ponad 3,7 tys. ha wydzierżawiła w woj. zachodniopomorskim, 2,7 tys. ha w woj. dolnośląskim oraz 2,5 tys. ha w woj. lubuskim. Najmniej w województwach: łódzkim – 11 ha, mazowieckim – 28 ha, podlaskim – 182 ha i świętokrzyskim – 185 ha.

Rozkład dzierżawionych powierzchni w grupach obszarowych jest odwrotnie proporcjonalny do rozkładu liczby umów w tych grupach. W 2009 r. najwięcej umów dzierżawy zawarto na nieruchomości do 10 ha – 1005, najmniej na powierzchnię powyżej 300 ha – 2.

Transakcje dzierżawy od 10 do 100 ha obejmowały powierzchnię ponad 13 tys. ha. Natomiast umowy na dzierżawy do 1 ha, których było 396 dotyczyły powierzchni ponad 170 ha.

W ostatnim okresie w procesie rozdysponowania gruntów obserwuje się spadek znaczenia dzierżawy. Mimo to jest ona najważniejszą formą rozdysponowania nieruchomości stosowaną przez ANR, gdyż obejmuje trzy czwarte powierzchni gruntów pozostających w Zasobie. Nietrudno więc zauważyć, że w przyszłości sprzedaż opierać się będzie na gruntach pochodzących z dzierżaw.

Rzecznik prasowy Agencji Nieruchomości Rolnych


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone