Lepsza ochrona ekosystemów

2021-06-15

Sejm w czerwcu przytłaczającą większością 418 głosów uchwalił ustawę określającą zasady zwalczania inwazyjnych gatunków obcych.

Chodzi o rośliny, zwierzęta, grzyby i inne organizmy, które zagrażają rodzimym ekosystemom, żywności, mogą też negatywnie wpływać na zdrowie człowieka.

Kancelaria Sejmu informuje, że celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. (zac)

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy