Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 10/2021

Żywność jest coraz droższa


Czy sektorowi rolno-spożywczemu uda się pobić zeszłoroczny rekord, czyli 34 mln euro? Tego nie wiadomo, ale napływające dane są optymistyczne. Od stycznia do końca lipca br. sprzedaż towarów za granicę osiągnęła 20,5 mld euro, tj. 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wzrost eksportu był wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym, rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Drożeją mięso i nasiona
W ocenie specjalistów, konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Dobre wyniki eksportu były również wynikiem gospodarczego odbicia, szczególnie w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski. Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej miały także wysokie ceny żywności na rynku światowym, mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. średnia wartość indeksu wzrosła z 113,3 pkt w styczniu 2021 r. do 123,5 pkt w lipcu br., tj. o 9 proc. Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w szczególności ceny produktów mięsnych i nasion roślin oleistych, a także w mniejszym stopniu produktów mlecznych.
Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 14,7 mld euro (wzrost o 6,6 proc.), co stanowiło 72 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną.

Bez Niemiec ani rusz
Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń-lipiec 2021 r. wyniósł 5,0 mld euro i był o 4 proc. większy niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Francja i Niderlandy (po 1,2 mld euro, wzrost odpowiednio o 13 proc. i 8 proc.), Włochy (1,1 mld euro, wzrost o 13 proc.) oraz Czechy (0,9 mld euro, wzrost o 1 proc.). Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 9,4 mld euro, co stanowiło 64 proc. wartości eksportu do UE-27.
Do krajów pozaunijnych w okresie siedmiu miesięcy 2021 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 5,8 mld euro, tj. o 2 proc. wyższej niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1 mld euro, o 6 proc. wyższym niż rok wcześniej. Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz na Ukrainę – 441 mln euro (wzrost o 2 proc.), następnie do Federacji Rosyjskiej – 365 mln euro (wzrost o 18 proc.) oraz na Białoruś – 141 mln euro (spadek o 9 proc.).
Eksport do pozostałych krajów pozaunijnych (nienależących do WNP) wzrósł o 1 proc., do 4,8 mld euro. Znaczącymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,6 mld euro, spadek o 8 proc.), Arabia Saudyjska (353 mln euro, spadek o 10 proc.), Stany Zjednoczone (334 mln euro, wzrost o 15 proc.) oraz Algieria (282 mln euro, wzrost o 92 proc.), a w dalszej kolejności: Izrael (162 mln euro, wzrost o 15 proc.), Norwegia (142 mln euro, wzrost o 10 proc.), a także Chiny (123 mln euro, wzrost o 3 proc.) i Szwajcaria (107 mln euro, wzrost o 5 proc.).

 
Cały tekst można przeczytać w wydaniu nr 10-2021.

(zac)


Komentarze
Dodaj komentarz