2023-09-07

Główne ryzyko ponosi nabywca

Obrót nieruchomościami rolnymi jest rzeczą powszechną. Nieruchomości stanowią bowiem kluczowy składnik działalności rolniczej i najczęściej zbycie gospodarstwa wiąże się wyłącznie z przeniesieniem…

2023-07-04

Nie warto utrudniać sobie życia

Efektywne prowadzenie działalności rolniczej wymaga współdziałania rolników z kontrahentami reprezentującymi różne branże – dostawcami pasz, nawozów, środków ochrony roślin, skupami, pośrednikami czy…

2023-05-30

Spółka, czyli co można zyskać?

Rolnicy prowadzący gospodarstwo produkujące na rynek są uznawani za przedsiębiorców rolnych. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa (gospodarstwa), pojawieniem się nowych kontrahentów oraz zwiększeniem…

2023-03-03

Co ma KOWR do ceny?

Zamierzając sprzedać nieruchomość rolną podmiotowi innemu niż rolnik indywidualny, trzeba liczyć się z koniecznością uzyskania odpowiedniej zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia…