2021-10-05

Więcej pytań niż odpowiedzi

Jednym z najczęściej spotykanych typów inwestycji budowlanych na terenach wiejskich jest zabudowa zagrodowa. Realizowana jest ona na tzw. działkach siedliskowych, czyli gruntach…

2021-09-01

Kto odpowiada za dzikie zwierzęta?

Szkody powodowane przez dziką zwierzynę stanowią codzienność rolników. Problem z tym związany należy do kategorii tych nierozwiązywalnych – trudno bowiem całkowicie uniemożliwić…