Projekty na ostatnią chwilę

2024-01-05

Poseł Anna Gembicka (PiS), która zaledwie przez dwa tygodnie pełniła funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zostawiła po sobie mnóstwo wątpliwych merytorycznie projektów ustaw. Ich uchwalenie przez parlament byłoby nie tylko kosztowne dla budżetu państwa, ale przede wszystkim dyskusyjne ze względów społecznych.

Jednym z najdziwniejszych projektów jest ten dotyczący zmiany ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Chociaż PiS rządziło przez dwie kadencje, nie widziało konieczności modyfikacji ustawy, aż do czasu, gdy musiało oddać władzę. Nie sposób więc nie odnieść wrażenia, że projekt ma na celu zablokowanie dobrych zmian na polskiej wsi, a przez to utrudnienie pracy następcom.

Transmisja w internecie

Co przewiduje nowelizacja? Wpisanie do ustawy rad społecznych, które już dziś funkcjonują przy wszystkich oddziałach terenowych KOWR, a także dyrektorze generalnym. Różnica polega na tym, że obecnie ich funkcjonowanie regulują zarządzenia szefa KOWR. Proponowane zmiany zakładają, że posiedzenia rad społecznych będą jawne oraz transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z posiedzeń będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. W BIP udostępniane będą także protokoły z posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały.

Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że to słuszny postulat, jednak eksperci zwracają uwagę, że taka sytuacja praktycznie sparaliżuje prace rad, które wypowiadają się w kluczowych kwestiach dotyczących gospodarowania gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Żaden z członków rady w obawie przed posądzeniem o stronniczość (a być może nawet korupcję) nie będzie zabiegał o racjonalne decyzje. Wszystko będzie „przyklepywane” z automatu, co wpłynie negatywnie na racjonalne z punktu widzenia budowy konkurencyjności polskiego rolnictwa decyzje. Inną sprawą jest właściwa ochrona danych osobowych, a raczej jej brak podczas transmisji internetowej.

Mocne argumenty

Przeciwko projektowanym zmianom stanowczo opowiada się Polska Federacja Rolna. Zarząd organizacji w przesłanym do resortu rolnictwa stanowisku zawnioskował o odrzucenie projektu ustawy w całości. W uzasadnieniu czytamy, że obecnie członkowie rad społecznych są zobowiązani do zapewnienia poufności wszelkich informacji przetwarzanych w związku z udziałem w posiedzeniach rady i członkostwem w radzie oraz nieujawnianie ich bez uprzedniej zgody.

Krzysztof Zacharuk

FOT. MRiRW

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 01/2024 miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy