Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo w tym roku odczuje skutki suszy rolniczej?
 
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Poczekamy, zobaczymy


Aktualności

Rolnicy się spiszą

2020-08-12

 Rolnicy się spiszą

Od 1 września do 30 listopada br. trwać będzie powszechny spis rolny, według stanu na 1 czerwca 2020 r. Kosztować ma 243 mln zł, z tym że do pieniędzy z naszego budżetu dopłaci Unia Europejska.

1 września rozpocznie się Powszechny Spis Rolny. Jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Poprzednie takie badanie odbyło się 10 lat temu. Za spis rolny odpowiada GUS. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rekomendacja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia (FAO). W państwach członkowskich ONZ pełne badanie jest realizowane raz na 10 lat.

Spis rolny jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podmioty te są zobowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Rolnicy mogą udzielić informacji w formie samospisu za pomocą interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS lub telefonicznie – nr infolinii 22 279 99 99. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi.

Zakres tematyczny formularza spisowego obejmuje 11 działów: użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; budynki gospodarskie; ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego; aktywność ekonomiczna; chów i hodowla ryb.

W formularzu nie ma pytań dotyczących majątku czy wysokości dochodów rolników. W przypadku dochodów będzie wymagane tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych (emerytury i renty).

Spis potrwa do 30 listopada br., ale pytania spisowe dotyczą stanu na 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. 

GUS poinformował, że wszystkie gminy zakończyły na początku lipca nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Kandydaci zostali przeszkoleni, a zebrane przez rachmistrzów dane będą podlegały szczególnej ochronie. Rachmistrzowie spisowi są zobowiązani do zachowania tajemnicy statystycznej.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze