Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rusza pomoc dla rolników dotkniętych pandemią

2020-09-02

  Rusza pomoc dla rolników dotkniętych pandemią

Od 9 września do 7 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych pandemią Covid-19. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-20.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: według stanu na 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

- trzech samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy
i nie więcej niż 24 miesiące lub

- trzech krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub

- 10 samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy lub

- pięciu sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy lub

- jednej świni i zgłosił urodzenie co najmniej 21 świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem 1 marca 2020 r. lub według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub według stanu na 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

- kurcząt rzeźnych w ilości co najmniej 1000 sztuk lub

- gęsi rzeźnych w ilości co najmniej 1000 sztuk lub

- indyków rzeźnych w ilości co najmniej 1000 sztuk

oraz w okresie od 15 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych.

Pomoc otrzyma także ten rolnik, który w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

- szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

- tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro (ok. 30 tys. zł). 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez ARiMR będą przyjmowały biura powiatowe agencji. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy – zapewnia agencja. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

(Fem)

Fot. Tytus Żmijewski


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze