Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na które z ugrupowań politycznych oddasz głos w wyborach parlamentarnych?
 
PiS
POLSKA 2050
KO
KONFEDERACJA
AGROUNIA
PSL
LEWICA


Aktualności

Nagroda za zarządzanie glebą

2020-12-10

 Nagroda za zarządzanie glebą
Do 20 stycznia 2021 r. rolnicy, właściciele ziemscy, zarządcy gruntów, grupy rolników, samodzielnie lub we współpracy z instytutami badawczymi, uniwersytetami i/lub firmami prywatnymi z Unii Europejskiej mogą się zgłaszać do konkursu Soil Award, organizowanego przez European Landowners' Organization (ELO).

Nagroda została ustanowiona przez tę organizację pod auspicjami Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska i Wspólne Centrum Badawcze) oraz we współpracy z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Syngentą International AG, a także Centrum Nauk o Glebie i Środowisku Uniwersytetu w Lublanie w 2008 r. Od tego czasu jury wybiera wybitne osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego gospodarowania glebami i gruntami z całej UE. Do tej pory nie wybrano laureata z Polski i czas to zmienić.

Jury nagradza praktyki użytkowania gruntów i zarządzania glebą, które łagodzą zagrożenia dla gleby, tj. degradację, erozję, redukcję materii organicznej, rozproszone zanieczyszczenia i zagęszczenia, a także zmniejszenie bioróżnorodności gleby, zasolenie, zasklepianie, powodzie i osuwiska. W ten sposób nagroda zachęca do wdrażania nowych koncepcji ochrony ziemi i gleby, a także zwiększa świadomość znaczenia gleby. Każdego roku zwycięski projekt otrzymuje 5000 euro. Jury może również przyznać dyplom uznania.

Pobrany ze strony https://www.europeanlandowners.org/awards/soil-land-award wniosek należy wypełnić (najlepiej w języku angielskim, a jeśli w aplikacji wybrano inny język, trzeba dołączyć dobrze skonstruowane angielskie podsumowanie projektu) i przesłać mailem do koordynatorki nagrody: emmanuelle.mikosz@elo.org. Pisząc na ten adres można też zdobyć więcej informacji. Nagroda wręczana jest corocznie podczas uroczystej kolacji Forum dla Przyszłości Rolnictwa (FFA).

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze