Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 6 tygodniu 2021 roku

2021-02-20

Rynek wieprzowiny w 6 tygodniu 2021 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa 2021-02-14 2021-02-07 tyg. zm. ceny (%)
klasa S 5 431 5 283 2,81
klasa E 5 351 5 196 2,99
klasa U 5 035 4 865 3,49
klasa R 4 659 4 509 3,32
klasa O 3 819 3 743 2,04
klasa P 4 215 3 762 12,04
S-P Razem 5 329 5 170 3,08
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony 2021-02-14 2021-02-07 tyg. zm. ceny (%)
Polska 4,16 4,03 3,08
region północny 4,12 4,05 1,67
region środkowo – wschodni 4,22 4,09 3,20
region południowo – wschodni 4,10 3,99 2,83
region zachodni 4,13 3,98 3,74
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-12.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny Styczeń-grudzień 2020 Styczeń-grudzień 2019 --
Eksport Ogółem Ogółem Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103) 5 532 8 444 -34,5
z tego, handel z UE-28 5 430 8 423 -35,5
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203) 391 404 448 008 -12,6
z tego, handel z UE-28 279 805 326 859 -14,4
Import Ogółem Ogółem Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103) 221 258 213 118 3,8
z tego, handel z UE-28 221 258 213 118 3,8
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203) 656 332 660 253 -0,6
z tego, handel z UE-28 655 921 659 623 -0,6
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze