Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek zbóż w 6 tygodniu 2021 roku

2021-02-20

Rynek zbóż w 6 tygodniu 2021 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2021-02-14
2021-02-07
Pszenica
konsumpcyjne
936
926
1,0
paszowe
935
927
0,8
Żyto
konsumpcyjne
664
658
0,9
paszowe
690
679
1,7
Jęczmień
konsumpcyjne
nld
744
--
paszowe
765
760
0,7
browarniane
761
784
-2,9
Kukurydza
pasz. "mokra"
--
--
--
paszowe
873
842
3,7
Owies
konsumpcyjne
nld
612
--
paszowe
596
608
-2,0
Pszenżyto
paszowe
796
781
2,0
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2021-02-12
2021-02-05
 
PSZENICA
Cena min.
800
800
0,0
Cena max.
1003
1100
-8,8
Cena śr.
939
938
0,1
 
ŻYTO
Cena min.
500
475
5,3
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
671
666
0,7
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
600
675
-11,1
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
817
832
-1,8
 
KUKURYDZA
Cena min.
750
800
-6,3
Cena max.
1100
1100
0,0
Cena śr.
935
952
-1,8
 
OWIES
Cena min.
500
475
5,3
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
702
706
-0,6
 
PSZENŻYTO
Cena min.
600
550
9,1
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
771
777
-0,8
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 08-12.02.2021
 
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
pszenica paszowa zg z PN
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
910
600
z dostawą
kraj
żyto konsumpcyjne zg z PN
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
645
200
loco wielkopolskie
kraj
jęczmień paszowy ozimy zg z PN
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
760
75
loco opolskie
kraj
 
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze