Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
W jakim stanie są oziminy na Twoim polu?
 
Dobrym
Złym
Trudno powiedzieć


Aktualności

Rynek mleka i wołowiny w 11 tygodniu 2021 roku

2021-04-07

Rynek mleka i wołowiny w 11 tygodniu 2021 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Luty
Styczeń
Miesięczna zmiana
Północny
151,0
152,6
-1,1
Centralny
144,2
142,6
1,1
Południowo-wschodni
145,1
145,8
-0,5
Zachodni
144,2
147,3
-2,1
Polska
148,5
149,3
-0,6
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
Styczeń 2021
Styczeń 2021
Styczeń 2019
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2020
2019
149,29
139,18
139,47
7,3
7,0
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2021.03.21
2021.03.14
Masło Ekstra w blokach
1 745
1 695
3,0
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 761
1 747
0,8
Mleko odtłuszczone w proszku
1 060
1 018
4,1
Mleko pełne w proszku
1 328
1 271
4,5
Ser Edamski
1413
1403
0,7
Ser Gouda
1456
1458
-0,2
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2021.03.21
2021.03.14
2021.03.21
2021.03.14
Bydło ogółem
6,69
6,67
12 907
12 873
0,3
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,24
6,63
11 571
12 302
-5,9
byki 12-24 m-ce (A)
7,27
7,24
13 645
13 586
0,4
byki > 24 m-cy (B)
7,24
7,22
13 585
13 549
0,3
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
14 343
--
--
krowy (D)
5,47
5,41
11 240
11 100
1,3
jałówki > 12 m-cy (E)
6,99
6,92
13 501
13 365
1,0
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2021.03.21
2021.03.14
2020.03.15
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
633,73
657,88
630,78
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
923,74
900,30
872,61
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
nld
nld
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze