Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo w tym roku odczuje skutki suszy rolniczej?
 
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Poczekamy, zobaczymy


Wiadomości z branży
Porozumienie ARiMR i GAZ-SYSTEM

12 sierpnia Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Artur Zawartko i Marcin Kapkowski, wiceprezesi Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA podpisali porozumienie o współpracy.  

Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy ARiMR a GAZ-SYSTEM w zakresie informowania rolników i mieszkańców wsi na temat prowadzonych przez operatora gazociągów przedsięwzięć inwestycyjno-eksploatacyjnych oraz działań związanych z dopłatami przyznawanymi przez agencję. Jak podano, podpisana umowa ma na celu ułatwienie obu stronom realizację zadań oraz upowszechnienie wiedzy na temat działalności operatora i agencji.

– GAZ-SYSTEM, który przesyła i dostarcza ekologiczne paliwo, jakim jest gaz ziemny, dużą część swoich działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych prowadzi na terenach wiejskich, dlatego współpraca z agencją pozwoli nam rozwijać dialog z rolnikami i mieszkańcami wsi – powiedział prezes Artur Zawartko.  

– Głównym zadaniem ARiMR jest wspieranie rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Rozwój to nie tylko pieniądze na inwestycje, które za naszym pośrednictwem trafiają na obszary wiejskie. To także wiedza i edukacja. Staramy się więc i w tym obszarze być aktywni, szczególnie jeśli chodzi o promowanie wśród rolników ekologicznych postaw i przedsięwzięć. Stąd nasza współpraca z GAZ-SYSTEM – wyjaśnił prezes Tomasz Nowakowski.   

(Fem)


przeglądaj wszystkie