Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Dofinansowanie na wapnowanie

Do 300 zł dofinansowania do tony wapna nawozowego lub środka wapnującego mogą uzyskać rolnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – przypomina firma Nordkalk.

Dotacji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Do udziału w programie uprawnieni są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dotacja jest zależna od wielkości gospodarstwa i wynosi: do 100 zł/t wapna (gospodarstwa od 50 do 75 ha); do 200 zł/t (gospodarstwa od 25 do 50 ha); do 300 zł/t (gospodarstwa od 1 do 25 ha). Wnioski o dofinansowanie powinny być składane razem z dokumentami przyjętymi przez właściwą okręgową stację chemiczno-rolniczą. Nabór jest ciągły, niezależnie od wyczerpania aktualnie dostępnych środków i obejmuje zakupy wapna od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Pula środków na dofinansowanie wynosi 2 mln zł.

- Wapnować gleby można w ciągu całego roku – wyjaśnia Michał Wojciak z firmy Nordkalk, jednego z największych w Polsce producentów wapna rolniczego. – Najczęściej zabieg ten wykonywany jest późnym latem i jesienią lub w ramach uprawek przedsiewnych. Wapno wysiewamy równomiernie w dokładnie ustalonej dawce i dobrze mieszamy z warstwą orną gleby, najlepiej powierzchniowo, na głębokość 5-10 centymetrów.

W związku ze zmianami klimatycznymi rola wapnowania będzie rosła, nie tylko z uwagi na potrzebę odkwaszania gleb i przeciwdziałania okresowym niedoborom wody. Wapnowanie pomaga również w zatrzymaniu w glebie związków azotu i fosforu, które przedostając się do wód gruntowych stanowią zagrożenie dla wody pitnej. – Nadmierna emisja związków azotu i fosforu do wód śródlądowych, a następnie wód morskich, skutkuje eutrofizacją w tych zbiornikach, a także powoduje wzrost stężenia azotanów w wodach pitnych do poziomu niebezpiecznego dla zdrowia. Wapnowanie ogranicza w dużym stopniu proces wymywania składników pokarmowych z gleb do wód wgłębnych i powierzchniowych, przez co wpływa na zmniejszenie procesu eutrofizacji – mówi prof. Janusz Igras z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

(Fem)


przeglądaj wszystkie