Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na którą partię oddasz głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym roku?
 
Koalicja Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska 2050 Szymona Hołowni
AGROunia
Lewica
Konfederacja


Pod naszym patronatem

Rolnictwo przyjazne środowisku

2020-10-01

Promocja rolnictwa zrównoważonego w Polsce to cel porozumienia podpisanego przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych i Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

– Coraz wyższe wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska nie mogą być wprowadzane z całkowitym pominięciem analizy ich wpływu na dochód rolnika. To niezwykle ważne, aby odpowiednie zachęty finansowe dla rolników w nowej Wspólnej Polityce Rolnej pozwoliły na zrównoważenie celów środowiskowych i ekonomicznych. Zależy nam na tym, aby rolnictwo stawało się jeszcze bardziej przyjazne środowisku, ale pamiętajmy jednocześnie, że rolnictwo to nasza praca zarobkowa, a nie hobby – mówi Marian Sikora, przewodniczący FBZPR.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i akceptacji społecznej. – Rolnictwo zrównoważone jest dostępne dla wszystkich rolników. Wraz z federacją i innymi partnerami rolniczymi stowarzyszenia ASAP chcemy upowszechnić ten model rolnictwa, bo ono skutecznie łączy ze sobą ochronę środowiska, opłacalność produkcji i społeczną akceptację – mówi Adam Kopyść, członek zarządu stowarzyszenia ASAP.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych jest organizacją społeczno-zawodową. Zrzesza 29 krajowych związków rolniczych i zrzeszeń branżowych, obejmujących podstawowe sektory w rolnictwie.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne na rzecz promocji rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Więcej informacji na rolnictwozrownowazone.pl

(Fem)


przeglądaj wszystkie