Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Pomoc dla rolników dotkniętych epidemią

18 sierpnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-20 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Ustawa dotyczy wsparcia dla rolników, a także mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu lub rozwojem produktów rolnych, szczególnie dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią Covid-19.

Według resortu rolnictwa, nowe przepisy pozwolą na udzielenie pomocy najbardziej poszkodowanym w wyniku epidemii przedsiębiorcom i rolnikom, zajmującym się produkcją zwierzęcą i uprawą roślin ozdobnych pod osłonami. Resort rolnictwa chciał na ten cel przeznaczyć ok. 1 mld euro z niewykorzystanych środków PROW 2014-20, ale ostatecznie Komisja Europejska zgodziła się na 273 mln euro, czyli nieco ponad 1 mld zł.

Pomoc w ramach tego działania będzie udzielana w formie jednorazowej płatności ryczałtowej, przyznawanej oraz wypłacanej na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o przyznanie pomocy, będący jednocześnie wnioskiem o płatność. Maksymalna wartość pomocy na jedno gospodarstwo rolne to 7 tys. euro.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze