Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Ewidencja winnic

Stworzenie ewidencji winnic zakłada projekt ustawy o wyrobach winiarskich, przygotowany przez ministerstwo rolnictwa. W sierpniu trafił on do konsultacji publicznych. Nowelizacja ustawy ma umożliwić producentom wina dostęp do informacji o plantacjach winorośli w Polsce, ale przede wszystkim usprawnić kontrolę producentów wina przez wyeliminowanie pozyskiwania analogicznych informacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

„Konieczność przygotowania projektu ustawy o wyrobach winiarskich wynika z dużego zakresu zmian wprowadzonych w prawie Unii Europejskiej oraz projektowanych zmian systemowych w zakresie funkcjonowania krajowego rynku wina” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Projektowana ustawa przekazuje prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (rejestr działalności regulowanej) dyrektorowi generalnemu KOWR (obecnie rejestr ten prowadzony jest przez ministra rolnictwa). Nowela zmniejsza także liczbę rozporządzeń wykonawczych ministra rolnictwa z 10 do czterech, co ma się przyczynić do poprawy czytelności przepisów oraz ich spójności.

Przepisy będą też dotyczyły definiowania i klasyfikacji fermentowanych napojów winiarskich oraz wymogów związanych z technologią. Resort tłumaczy, że celem tych zmian jest podniesienie konkurencyjności tych wyrobów, uwzględnianie nowych tendencji na rynku oraz wykorzystanie większych ilości niezagospodarowanych nadwyżek owoców. „W celu podniesienia konkurencyjności drobnych producentów wyrabiających cydr, perry, wina owocowe markowe oraz miód pitny markowy z surowców pozyskanych we własnym gospodarstwie oraz zwiększenia wykorzystania owoców, należy zwiększyć limit produkcji tych napojów z maksymalnie 10 tys. l w skali roku do maksymalnie 100 tys. l w skali roku. Limit ten, zgodnie z projektem ustawy będzie powiązany w areałem upraw lub wielkością posiadanej pasieki” – napisano w uzasadnianiu projektu nowelizacji.

Rada Ministrów ma przyjąć ten projekt w I kwartale 2021 r.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze