Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Powstaje Krajowy Plan Strategiczny

- W resorcie rolnictwa trwają prace nad Krajowym Planem Strategicznym, na podstawie którego będą wydawane środki przyznane Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – poinformowała Zofia Krzyżanowska, radca generalny ministra rolnictwa, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 września.

Po 2020 r. Krajowy Plan Strategiczny zastąpi dotychczasowy Program Rozwoju Obszaru Wiejskich. Ma on odpowiedzieć na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu oraz powiązanych z nim dwóch strategii: „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności”. Krzyżanowska poinformowała, że Krajowy Plan Strategiczny stwarza większą możliwość przesuwania środków między filarami, tak aby zrealizować cele stawiane przez WPR. Komisja Europejska dopuszcza możliwość przesunięcia 30 proc. środków z filara II (na rozwój obszarów wiejskich) do filara I (dopłaty bezpośrednie). Przypomniała też, że 40 proc. środków WPR trzeba przeznaczyć na zadania związane ze środowiskiem i klimatem.

Resort rolnictwa przygotowuje KPS, który łączy środki I i II filara, żeby wypełnić dziewięć obowiązkowych celów. Ich realizacja będzie monitorowana przez KE, a wypłata unijnych pieniędzy będzie zależała od ich osiągnięcia. Pierwsze trzy cele związane są z dochodami (konkurencyjność, dochody i umocnienie pozycji rolników), kolejne trzy ze środowiskiem, klimatem, bioróżnorodnością i glebą, a ostatnie dotyczą m.in. przejmowania gospodarstw przez młodych rolników i utrzymania działalności na obszarach wiejskich.

- To wyzwanie związane nie tylko z przygotowaniem planu innego niż do tej pory, ale też z nowym rozliczaniem tych środków – mówiła Zofia Krzyżanowska. – Prace zmierzają do tego, żeby nowe zadania, które zostały zdefiniowane dla polityki rolnej po 2020 roku były zaakceptowane przez KE jako nasz plan strategiczny, a jednocześnie uwzględniały polskie potrzeby i możliwości wsparcia, które ważne są dla Unii.

Po zakończeniu prac i rozmów z KE odbędą się w kraju szersze konsultacje w tej sprawie.

Na szczycie Rady UE w lipcu szefowie rządów krajów członkowskich osiągnęli kompromis w sprawie przyszłej perspektywy finansowej (pisaliśmy o tym szczegółowo w sierpniowym numerze „Przedsiębiorcy Rolnego”). Łączne wydatki na Wspólną Politykę Rolną wyniosą (nominalnie) 386 mld euro, realnie 343,9 mld euro. Dla Polski przeznaczono w cenach bieżących 32,2 mld euro, w tym 21,7 mld euro na dopłaty bezpośrednie. Jest to nominalnie o 1,8 proc. więcej niż proponowała KE w 2018 r.

W tym roku średnia dopłata bezpośrednia w Polsce (w cenach bieżących, bez transferu środków) wynosi 216 euro/ha, a po przesunięciu pieniędzy między filarami – 244 euro/ha, podczas gdy unijna średnia to 260 euro/ha. Obecnie dopłaty w Polsce wynoszą więc 94 proc. średniej unijnej. W ostatnim roku przyszłej perspektywy finansowej (2027) dopłaty wniosą 225 euro/ha, a jeżeli minister rolnictwa zdecyduje się na przesunięcie 30 proc. środków z II filara na płatności bezpośrednie – 254 euro/ha. Średnia unijna będzie zaś na poziomie 271 euro/ha, tak więc pozostaniemy na poziomie 94 proc. średniej unijnej.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze