Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy dobrze się stało, że przedłużono zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat?
 
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA


Prawo
Więcej zdarzeń losowych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o wpisanie do katalogu zdarzeń losowych ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, szkód powodowanych przez zwierzęta – czytamy na stronie internetowej KRiR.

„Wnioskujemy o umożliwienie powoływanym przez wojewodę gminnym komisjom do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dokonywania szacunków innych szkód, nie tylko spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Obecnie znaczne szkody w uprawach powodują zwierzęta, takie jak gryzonie, ślimaki, ptaki chronione, krukowate. Ponadto w hodowlach ryb powstają szkody na skutek żerowania stad kormoranów” – uzasadnia KRIR swój wniosek.

Zdaniem samorządu rolniczego, szkody powodowane przez zwierzęta powinny być uznane za zdarzenia losowe, ponieważ rolnicy nie mają wpływu na ich występowanie. Obecnie produkcję roślinną można ubezpieczyć od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze