Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy dobrze się stało, że przedłużono zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat?
 
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA


Prawo
Koniec de minimis na ten rok

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na wystąpienie samorządu rolniczego w sprawie ponownego uruchomienia naborów na refundację do 75 proc. wydatków poniesionych na bioasekurację w gospodarstwach utrzymujących trzodę oraz wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.

„Podjęte zostały prace legislacyjne mające na celu uruchomienie w bieżącym roku pomocy na wyrównanie utraconych dochodów dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem ASF” – poinformowało ministerstwo.
Natomiast pomoc w formie częściowej refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, produktów biobójczych itd. oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych jest udzielana w formule de minimis. Zgodnie z unijnymi przepisami, łączna kwota pomocy przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w rozporządzeniu, czyli w przypadku Polski niecałych 296 mln euro. „Powyższy limit na lata 2018-20 został wykorzystany 7 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że do końca 2020 r. żadna nowa pomoc de minimis w rolnictwie nie może zostać udzielona. Natomiast nowe przeliczenie trzyletniego limitu krajowego nastąpi w 2021 r. i będzie obejmowało lata 2019-2021. A zatem pomoc de minimis w rolnictwie będzie mogła być ponownie udzielana od 1 stycznia 2021 r.” – informuje resort.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze