Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Prawo
Monitorowanie cen produktów rolnych

Ministerstwo rolnictwa przygotowało rozporządzenie rozszerzające obowiązek raportowania cen na rynkach rolnych. Wdraża ono unijne przepisy i ma na celu zebranie danych o cenach na poszczególnych etapach łańcucha dostaw żywności.

Rozporządzenie jest pokłosiem prac prowadzonych na forum UE, dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. W 2016 r. PE wezwał wszystkie strony uczestniczące w łańcuchu dostaw do wzmocnienia przejrzystości i lepszego informowania o cenach produktów rolno-żywnościowych na wszystkich etapach tego łańcucha, a także do wzmocnienia organów i narzędzi pozyskiwania informacji z rynku, aby terminowo przekazywać rolnikom i organizacjom producentów dokładne dane rynkowe.

Nowe, rozszerzone przepisy sprawozdawcze weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenie ministra rolnictwa wdraża je do polskiego prawa. Autorzy w uzasadnieniu przypominają, że rolnicze badania rynkowe są prowadzone w Polsce przez ministerstwo rolnictwa w ramach działającego już od blisko 20 lat Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej. Zebrane informacje, głównie o cenach, są prezentowane w tygodniowych lub miesięcznych biuletynach zamieszczanych na stronie internetowej resortu.

Zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu rolniczych badań rynkowych, w tym m.in. wprowadzeniu przepisów umożliwiających zbieranie cen wybranych, reprezentatywnych produktów od producentów żywności, pośredników/hurtowników oraz sprzedawców detalicznych działających na rynku spożywczym. Dane mają być zbierane z rynków: wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, zbóż, drobiu, mleka i produktów mlecznych, jaj spożywczych, cukru, produktów rolnictwa ekologicznego, baraniny, włókna lnianego i konopnego, roślin wysokobiałkowych, owoców i warzyw, roślin oleistych, chmielu oraz tytoniu, pasz dla zwierząt i kwiatów.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze