Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Prawo
Nadal zwalczamy BSE

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zakłada kontynuację w tym roku programu zwalczania choroby wściekłych krów (BSE), prowadzonego w latach poprzednich. Jego celem jest wykrycie każdego przypadku tej choroby u bydła w Polsce.

Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (WE) z 2001 r. bydło poddawane normalnemu ubojowi powyżej 30 miesiąca życia oraz bydło z grup ryzyka powyżej 24 miesiąca życia musi być poddane badaniom na gąbczastą encefalopatię (BSE). Od 2011 r. UE wprowadzała zmiany w podejściu do BSE przez wydanie decyzji wykonawczych KE upoważniających niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE. W Polsce stosowany był schemat stopniowego podnoszenia wieku kwalifikującego grupę zwierząt do badania, a od 1 stycznia 2018 r. zwierzęta poddawane normalnemu ubojowi w naszym kraju nie są badane w kierunku BSE. Obowiązkiem tym objęte pozostają zwierzęta z grupy ryzyka oraz zwierzęta będące w każdym wieku w przypadku, gdy ich zachowanie nasuwa podejrzenie BSE.

Od 1 stycznia br. kontrola bydła na BSE ma polegać na prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła zaliczanego do grup ryzyka (np. zwierzęta padłe, poddane ubojowi z konieczności, wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni, lub zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt, zwierzęta ze stad, w których stwierdzono stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu) – próbki będą pobierane od zwierząt w wieku powyżej 48. miesiąca życia.

Prowadzony będzie ponadto bierny nadzór, czyli badanie bydła w każdym wieku w przypadku, gdy zachowanie zwierzęcia nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.

Przy zwalczaniu BSE istotnym elementem jest przeprowadzenie dochodzenia epizootycznego, które umożliwia zidentyfikowanie pozostałych przeżuwaczy przebywających w gospodarstwie, w którym u jednego ze zwierząt stwierdzono BSE, zidentyfikowanie potomstwa samicy, u której stwierdzono BSE, urodzonego w ciągu dwóch lat przed wystąpieniem lub po wystąpieniu objawów klinicznych choroby, zidentyfikowaniu zwierząt należących do danej populacji oraz wykrycie możliwego źródła choroby. Realizację programu będzie nadzorował główny lekarz weterynarii.

W związku z tym, że budżet UE na lata 2021-27 nie został jeszcze zatwierdzony, nie jest możliwe współfinansowanie programu zwalczania BSE z budżetu UE w 2021 r. Program ten będzie realizowany na koszt naszego państwa. Przeznaczono na to ok. 715 tys. zł.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze