Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Prawo
Budżet zapłaci organizacjom rolniczym

Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych w latach 2021-26, podobnie jak w latach ubiegłych mają być dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej – zakłada projekt nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.

Zdaniem resortu rolnictwa, członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich, a także ponoszeniem innych kosztów, w szczególności związanych z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Tak jak w poprzednich okresach, także w okresie 2021-26 koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych i będą jej one dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze